Blog

Online terapia, online psychológ

Psychologická pomoc na diaľku, a predsa na dosah

 

     Vďaka technológiám sa čoraz viac súkromných či pracovných aktivít presúva do online priestoru. Doba informačných technológií, smartfónov a tabletov priniesla radu možností a príležitostí, ktoré nám uľahčujú každodenné povinnosti. Otvára sa s nimi priestor, ako ich využiť v prospech človeka, uľahčiť každodenný život a podať pomocnú ruku v ťažkých chvíľach. Takýto priestor pre úľavu od trápenia ponúka aj online psychoterapia a poradenstvo.

     Čo všetko sa skrýva pod pojmom online terapia a online psychológ, aké sú jej výhody, ako prebieha a čo od nej máme očakávať? Toto všetko a niečo naviac sa pokúsim priblížiť a osvetliť v nasledujúcom článku. Prajem príjemné, krátke, ale za to obohacujúce čítanie.

 

Čo je online terapia / online psychológ

     Online psychológ, online terapia, online psychoterapia, online poradenstvo, terapia na diaľku, kyberterapia, telepsychoterapia. Všetko má jedného spoločného menovateľa - psychologickú pomoc bez potreby osobného stretnutia. Ide o terapiu na diaľku pomocou technológií ako mobil, počítač alebo tablet. Namiesto osobného stretnutia, komunikácia s terapeutom prebieha cez čet, email, audio rozhovor alebo video rozhovor. Vďaka týmto vymoženostiam vie byť psychológ na dosah aj napriek diaľke. Dnes  si už predsa volávame s kolegami či blízkymi cez video / audio rozhovor takmer každý deň, tak prečo nevyužiť tento priestor na podanie pomocnej ruky tým, ktorí ju aktuálne potrebujú?

 

Ako prebieha online terapia

     Každý z nás preferuje rôzne typy komunikácie. Pre hanblivejších je vhodnejší čet, pre iných zase rozhovor po telefóne. Niekto uprednostňuje emailovú komunikáciu pred video rozhovorom, ďalší môže mať potrebu počuť toho druhého v telefóne. Spôsobov, ako s niekým komunikovať alebo mu pomôcť na diaľku je hneď niekoľko. Poďme si ich opísať a bližšie sa s nimi oboznámiť. Sú to:

  1. Video rozhovor
  2. Audio rozhovor
  3. Čet
  4. Email

Zoradené sú podľa ich preferencie klientom či terapeutom ale aj podľa toho, ako najvernejšie sa približujú klasickej terapii.

 

1. Video rozhovor

     Je najviac využívanou formou online pomoci. Ako bolo písané už vyššie, video rozhovor sa najvernejšie podobá na osobnú terapiu či poradenstvo. Terapeut i klient sa navzájom počujú a vidia, reagujú na seba tu a teraz. Je to veľmi podobné osobnému rozhovoru, akurát z pohodlia domova, práce či iného miesta. Je to najautentickejšia forma terapie na diaľku.

Ako jedinú nevýhodu môžeme považovať jedine to, že ľudia nesedia v jednej miestnosti vedľa seba. Tým by bol ich kontakt a vzťah živší, interaktívnejší a hlbší. A určite prínosnejší pre terapiu ako takú.

 

2. Audio rozhovor

Ako druhý sa najčastejšie využíva audio rozhovor cez telefón / počítač / tablet. Terapeut s klientom sa navzájom počujú a môžu sa tak osobnejšie podeliť o svoje pocity, myšlienky či emócie.

     Rozhovor je ale ochudobnený o očný kontakt a neverbálnu komunikáciu. No aspoň je počuť to, čo klient a terapeut medzi sebou zdieľajú so všetkým, čo nám hlas druhej osoby prináša. Úsmev, radosť, smiech či naopak hnev, žiaľ ale aj smútok toho druhého. O niečo bližšie tak spoznáme človeka na druhej strane.

 

3. Čet

     Je vhodná najmä vtedy , keď klientom aktuálna situácia nedovoľuje z rôznych dôvodov zavolať o pomoc. Či už ide o krízovú situáciu a akútnu pomoc, potrebu väčšej anonymity či nedostatok súkromia. Túto formu komunikácie môžu využiť aj takí, ktorým tento spôsob prinesie väčší pocit pohodlia  a bezpečia. Niekedy ho využívajú aj  kvôli pocitu hanby, prílišného stresu či strachu z priameho kontaktu. Tak sa dokážu viac otvoriť a dostať zo seba to, čo ich ťaží a trápi.

     Oproti audio / video rozhovoru, dochádza v čete ku skresleniu pri vyjadrovaní pocitov, myšlienok či postojov. Predsa len, pri rozhovore môžeme flexibilnejšie reagovať jeden na druhého než v čete, kde píšeme raz my, raz druhá osoba. Taktiež je potrebné sa pred napísaním trochu zamyslieť, preskúmať svoje myšlienky, pocity a sformulovať ich do viet, ktoré terapeutovi napíšem.

 

4. Email

     I keď je email najmenej používanou formou online poradenstva či terapie, sem tam ju niektorí klienti ešte oprášia a použijú. Najmä staršie ročníky, ktorým to vyhovuje a je pri nich pohodlnejšia. Tento spôsob online terapie slúži skôr ako podporné poradenstvo než ako terapia. Vie byť časovo šetrnejší, stručný a zacielený priamo na problém.

     V emailovej komunikácii môže byť náročnejšie sformovať svoje myšlienky do zrozumiteľného celku. V stručnosti sa môže stratiť množstvo potrebných informácií, ktoré sú obsiahnuté v hlase, očnom kontakte alebo pri písaní cez čet. A tak sa môže oddialiť rýchla a efektívna pomoc klientovi, keď ju najviac potrebuje.

 

Každá metóda má svoje „pre a proti“. A to, že tých „proti“ sa javí niekedy viac neznamená, že vždy je najvhodnejšia len prvá možnosť.

     Ak uprednostním čet pred video rozhovorom a prinesie mi to úľavu od ťažkostí, stresu, lepší spánok a viac radosti do života, bola to zlá voľba? Pokiaľ som si s terapeutom „len zavolal“ bez videa a uľavilo sa mi z terajšej situácie, urobil som nesprávne? Samozrejme že nie. Treba si vybrať takú formu, ktorá je nám za daných okolností najbližšia a najpríjemnejšia. Ide predsa naše blaho a nie o výberu toho objektívne „najlepšieho“.

 

3 výhody online terapie

 

     Popri spomínaných nedostatkoch vo vzdialenej komunikácii ponúka online terapia taktiež niekoľko výhod. Niektoré jej technologické aspekty môžu byť pre klientov ale i terapeutov nápomocnejšie a užitočnejšie oproti bežnej terapii.

 

Lepšia dostupnosť

     Online terapia je oproti osobnej terapii ľahšie dostupná. Napríklad pre tých, ktorí nedokážu prísť za terapeutom kvôli strachu, hanbe, vzdialenosti alebo nepriaznivej domácej situácii. Pomoc a úľava môže byť prístupná aj tam, kde to doteraz nebolo možné z rôznych dôvodov.

 

Flexibilita

     Klienti si môžu lepšie prispôsobiť miesto a čas terapie, pokiaľ im aktuálne podmienky nedovoľujú dostaviť sa ku terapeutovi. Môžu tak ušetriť nielen čas strávený v čakárni, cestou tam a späť, ale aj peniaze za dopravu

 

Komfort

     Pre niektorých môže byť terapia na diaľku menej stresujúca a príjemnejšia. Tí, ktorí cítia úzkosť, sú viac hanbliví a vystresovaní sa môžu doma cítiť príjemnejšie a pohodlnejšie. Pre tých, ktorým aktuálna situácia nedovoľuje zájsť za terapeutom osobne je online terapia bezpečnejšia a prijateľnejšia alternatíva.

 

Psychológ na dosah v pravej chvíli

     Aktuálna doba priniesla uzatváranie sveta tak a tvrdo zasiahla do života nás všetkých. S uzavretím hraníc či náhlou zmenou každodenného fungovania môžu prísť pre niekoho nové, nepríjemné životné situácie. Obmedzením kontaktu s tými najbližšími, ako sú rodina a kamaráti, sme prišli o možnosť zdieľať svoje radosti, strasti, ktoré nás trápia alebo „len tak pokecať“. Nervozita a stres prichádzajú tam, kde sme ich nepozývali. Do vzťahov s tými, ktorých máme najradšej. Do práce, na ktorú a nemôžeme dostatočne sústrediť. Do bežného života, kedy strácame chuť robiť to, čo nás baví, teší, napĺňa a do mnohých ďalších oblastí.

     S obmedzením pohybu a ľudského kontaktu sa sťažila dostupnosť psychologickej pomoci. Našťastie, dnes už nie je nevyhnutnosťou ísť za psychológom osobne. Pre tých, ktorí to dnes najviac potrebujú je online psychológ na dosah bližšie, než v minulosti. Práve online prostredie prinieslo potrebnú  pomoc na diaľku tým, ktorí ju tak neodkladne potrebujú. Ak sa ju teda rozhodneme využiť, pripravme sa predtým na spoločné stretnutia. Prípravou pomôžeme hladšiemu priebehu online terapie bez technických problémov.

 

Pár tipov na hladký priebeh online terapie.

Dobrou prípravou sa môžeme zbaviť stresu z toho, či nám bude všetko fungovať tak, ako má. Priblížime si niekoľko rád, ktoré nám zabezpečia nerušenú a hladkú komunikáciu s online psychológom.

 

1. Spôsob komunikácie

Na začiatok si vyberte ten spôsob komunikácie, ktorý vám je najbližší a najviac vám sedí. Pokiaľ vám časom nebude už vyhovovať, pokojne ho môžete po dohode s terapeutom zmeniť.

 

2. Internetové pripojene

Pokiaľ máte slabý wifi signál zo svojho routeru, sadnite si čo najbližšie k nemu. V prípade, že používate počítač, pre lepšie spojenie ho môžete na router napojiť káblom.

 

3. Mobilný signál

Ak sa nachádzate na mieste, kde je horší telefónny signál, prejdite si na miesto, kde sa zaručene budete môcť kvalitne počuť s terapeutom.

 

4. Test komunikačných prostriedkov

Pre lepšiu pripravenosť si môžete s terapeutom dohodnúť niekoľko minút pred prvým sedením skúšobný kontakt. Overte si, či na oboch stranách všetko funguje tak, ako má. Predídete tým nepohodlným situáciám a  zdržaniam.

 

5. Súkromie

Vytvorte si vôkol seba nerušené prostredie. Vyhraďte si priestor a čas pre seba, aby vás nerušili nechcené zvuky, domáce zvieratá či iní ľudia. Či už sa zamknete do nejakej izby alebo jednoducho prejdete na miesto, kde nebudete nikým a ničím rušení. Idete sa predsa venovať svojmu vnútru a citlivým témam, ktoré by ste neradi zdieľali s inými ľuďmi než s terapeutom.

 

Dúfam, že vás článok obohatil a pomohol osvetliť tému online terapia / online psychológ. A možno dodal aj kúsok odvahy, ak ešte stojíte na križovatke rozhodnutí. Či sa už rozhodnete pre klasickú terapiu alebo online terapiu, prajem vám, aby bola prospešná a pomohla tam, kde je to najviac potrebné. Nech pomôže odľahčiť ten ťažký batoh, ktorý so sebou nesiete.

TREA plus s.r.o.

Psychologické centrum
Fyziatrické centrum
Chránená dieľňa
Náhradné plnenie
Detská poradňa SCŠPP
Psychológ na dosah
Školiace centrum
Vitamíny, kozmetika, knihy

IČO: 524 11 028
DIČ: 2121027535

Kontaktujte nás

Opýtajte sa nás

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Používame Cookies
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.