Vydavateľstvo Tobiáš
Knihy a pracovné zošity pre odbornú verejnosť a deti s poruchami učenia a reči.

Vidavateľstvo Tobiáš je nakladateľstvo s dvadsaťročnými skúsenosťami v publikačnej činnosti zamerané predovšetkým na učebnice pre základné školy. Ako jedno z mála v Českej republike sa sústavne zaoberá publikáciami pre deti so špecifickými poruchami učenia (SPU).

Nakladateľstvo vychádza v ústrety učiteľom, ktorí sú presvedčení, že zlepšenie školských výkonov neprinášajú automaticky nové organizačné školské opatrenia, ale vyžaduje skôr zvýšenie kvality vyučovania. Podporuje učiteľov, ktorí sa zamýšľajú nad variabilitou učebných metód a najmä nad tým, nakoľko žiaci porozumeli nadobudnutým vedomostiam, teda ako zmysluplne a stabilne sú ich informácie integrované do systému predchádzajúcich poznatkov.

Nakladateľstvo ponúka učebnice, ktoré uľahčujú realizáciu didaktických požiadaviek na vnútornú diferenciáciu a individualizáciu vyučovania, učebnice rešpektujúce rozdiely v nadaní a v učebných predpokladoch žiakov.