PozornosťPozornosť

Pozornosť

8,00 €
Zľava
PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 60 voľných listov formátu A4 + metodický dvojlist v doskách EAN: 9788073111373 Rok vydania: 2013 ČESKO/SLOVENSKÉ VYDANIE

Súbor je určený deťom zhruba od 3. triedy ZŠ (napr. pre prácu s hyperaktívnymi deťmi) , ale tiež dospelým (afatikom). Okrem posilnenia pozornosti je u niektorých cvičení zároveň rozvíjaná pamäť a zrakové vnímanie, takže možno nadviazať na publikáciu Zhody a rozdíly. Pozornosť je jednou zo základných zložiek inteligencie. Ak venujeme naplno svoju pozornosť nejakej úlohe, sme schopní ju splniť presnejšie a rýchlejšie. Stopercentná pozornosť však človek dokáže vyvinúť len v krátkych časových úsekoch - najdlhšie 30 až 90 sekúnd. Po uplynutí tohto limitu sa pozornosť začína znižovať a my ju musíme znovu pripútavať k zadanej úlohe. To sa nám darí pomocou procesu zvaného koncentrácie. Ale čo keď nie sme schopní svoju pozornosť koncentrovať? Znamená to, že môžeme mať určitú poruchu koncentrácie pozornosti, ktorá môže byť spôsobená mnohými vonkajšími i vnútornými faktormi, v niektorých prípadoch je narušenie koncentrácie pozornosti jedným z sprievodných symptomatických príznakov niektorého neurologického ochorenia, sprevádza drobné poškodenia mozgu v zmysle ADHD (LMD), typická je pre jedinca s DMO, epilepsiou, pre afatikov, sprevádza však každého človeka v dobe oslabeniu organizmu, v čase nedostatočného odpočinku, prechladnutia, nedostatok spánku, apod. Možno teda povedať, že faktorov, ktoré spôsobujú poruchu koncentrácie pozornosti, je viac.