02 4487 2654

Na požiadanie Vám vypracujeme odborný psychologický posudok:

za účelom získania zbrojného preukazu a na nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva, pre účely výkonu povolania ap.

1) ak sa uchádzate o prácu v SBS
2) ak to vyžaduje Váš zamestnávateľ
3) ak ste profesionálny vodič a potrebujete doklad o psychickej spôsobilosti
4) ak o to požiada Váš ošetrujúci lekár
5) pre potreby súdu
6) pre potreby školy

Znaleckú činnosť je možné vykonávať podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – na základe ich zápisu do ZOZNAMU znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vykonáva MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR.


Náš znalec: PhDr. František Valúch je vedený Ministerstvomm spravodlivosti SR pod ev. č. 915228 ako znalec v odbore: 340000 – Psychológia

Odvetvie: 340100 - Klinická psychológia detí
Odvetvie: 340200 - Klinická psychológia dospelých
Odvetvie: 340400 - Psychológia sexuality
Odvetvie: 340500 - Psychológia dopravy


Znalecké posudky a iné znalecké úkony vypracováva na žiadosť orgánov štátnej, alebo verejnej moci, fyzických, právnických a súkromných osôb. V priebehu celého roka je schopný bez väčších zdržaní a prieťahov pružne reagovať na potreby vyhotovenia všetkých znaleckých úkonov pre súdy, orgány činných v trestnom konaní, vyšetrovateľov PZ SR, advokátov, obhajcov a iných zadávateľov a tým prispieť k urýchleniu procesu niektorých prípadov.

V súčasnosti sa zaoberá problematikou posudzovania následkov trestnej činnosti u detí a dospelých, posudzovaniu ich svedeckých výpovedí, riešeniu situácií detí v rozvodových konaniach, úpravou styku maloletých detí s rodičmi v čase po ich rozchode, posudzovaniu výchovnej spôsobilosti rodičov, starých rodičov, pestúnov

V odbore psychológia je Taktiež PhDr. František Valúch spôsobilý vyhotoviť znalecké posudky v oblastiach týkajúcich sa posúdenia:

- intelektových schopností, pamäti, osobnosti, motivácie obvineného, alebo svedka
- sklony ku konfabulácii, alebo skresľovaniu výpovede
- vierohodnosti výpovede svedka, alebo poškodeného
- vhodnosti konfrontácie svedka, poškodeného a obvineného z psychologického hľadiska
- dôsledky trestného činu na duševné zdravie poškodeného, príp. trvalosť následkov
- sťaženia spoločenského uplatnenia v dôsledku telesnej, alebo duševnej traumy
- zmeny psychických funkcií v dôsledku zneužívania psychotropných látok.

Kontakt so znalcom je možný výlučne osobne, alebo telefonicky !!!
Sms správy, e-mail, Facebook a iné spôsoby off-line komunikácie sú veľmi nevhodné !!!

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.