02 4487 2654

Znaleckú činnosť je možné vykonávať podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – na základe ich zápisu do ZOZNAMU znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vykonáva MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR.


Náš znalec: PhDr. František Valúch je vedený Ministerstvomm spravodlivosti SR pod ev. č. 915228 ako znalec v odbore: 340000 – Psychológia

Odvetvie: 340100 - Klinická psychológia detí
Odvetvie: 340200 - Klinická psychológia dospelých
Odvetvie: 340400 - Psychológia sexuality
Odvetvie: 340500 - Psychológia dopravy


Znalecké posudky a iné znalecké úkony vypracováva na žiadosť orgánov štátnej, alebo verejnej moci, fyzických, právnických a súkromných osôb. V priebehu celého roka je schopný bez väčších zdržaní a prieťahov pružne reagovať na potreby vyhotovenia všetkých znaleckých úkonov pre súdy, orgány činných v trestnom konaní, vyšetrovateľov PZ SR, advokátov, obhajcov a iných zadávateľov a tým prispieť k urýchleniu procesu niektorých prípadov.

V súčasnosti sa zaoberá problematikou posudzovania následkov trestnej činnosti u detí a dospelých, posudzovaniu ich svedeckých výpovedí, riešeniu situácií detí v rozvodových konaniach, úpravou styku maloletých detí s rodičmi v čase po ich rozchode, posudzovaniu výchovnej spôsobilosti rodičov, starých rodičov, pestúnov

V odbore psychológia je Taktiež PhDr. František Valúch spôsobilý vyhotoviť znalecké posudky v oblastiach týkajúcich sa posúdenia:

- intelektových schopností, pamäti, osobnosti, motivácie obvineného, alebo svedka
- sklony ku konfabulácii, alebo skresľovaniu výpovede
- vierohodnosti výpovede svedka, alebo poškodeného
- vhodnosti konfrontácie svedka, poškodeného a obvineného z psychologického hľadiska
- dôsledky trestného činu na duševné zdravie poškodeného, príp. trvalosť následkov
- sťaženia spoločenského uplatnenia v dôsledku telesnej, alebo duševnej traumy
- zmeny psychických funkcií v dôsledku zneužívania psychotropných látok.

Kontakt so znalcom je možný výlučne osobne, alebo telefonicky !!!
Sms správy, e-mail, Facebook a iné spôsoby off-line komunikácie sú veľmi nevhodné !!!

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.