02 4487 2654

Psychoterapia - individuálna, párová a rodinná

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že psychoterapia je proces, počas ktorého psychoterapeut pomáha klientovi (pacientovi) postupne sa vyrovnávať s problematickými, alebo nepríjemnými zážitkami, situáciami a oblasťami jeho života. Psychoterapeut sprevádza klienta na ceste k dosiahnutiu zmien, ktoré si sám klient praje. Psychoterapia je teda liečebné a terapeutické pôsobenie na klienta psychologickými metódami, ktoré mu prinášajú žiaduce zmeny v prežívaní, v správaní i v spôsobe jeho fungovania v živote a tým aj v jeho osobnosti. Psychoterapia môže mať aj podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu. Psychoterapiu môže vykonávať výlučne psychoterapeut, ktorý je predovšetkým lekár, alebo psychológ, ktorý sa v psychoterapii dlhodobo vzdelával a je certifikovaný, alebo je v psychoterapeutickom výcviku. V priebehu psychoterapie sa klient viac kontaktuje so svojimi vnútornými procesmi a so svojou vnútornou silou, emóciami a prežívaním. Postupne je uvoľnenejší, silnejší, vyrovnanejší, chápavejší, milší a úprimnejší vo vzťahu k sebe a k ostatnému okoliu. Psychoterapia vedie k celkovému zlepšeniu kvality života a vo vzájomných rodinných, partnerských a pracovných vzťahoch.

Psychoanalýza

Psychoanalýza: je terapeutická metóda i psychologická teória. Zakladateľom psychoanalýzy je Sigmund Freud.

Psychoanalýza vychádza z objavu významu funkcie nevedomia, to znamená , že mnoho aspektov a pohnútok nášho psychologického fungovania je prevažne skrytých , a teda nášmu vedomiu neprístupných. V psychoanalýze ide hlavne o rozpoznávanie všadeprítomnosti nevedomých konfliktov. Je založená na uznaní predpokladu, že keď človek vstúpi do vzťahu s druhými ľuďmi, prenáša si do týchto vzťahov schémy správania vzniknuté v situáciách z raného detstva.

V psychoanalytickej psychoterapii pracuje terapeut s pacientom prostredníctvom porozumenia. Terapia prebieha vo vnútri vzťahu medzi pacientom a terapeutom, ktorý načúva tomu, čo pacient hovorí a je vnímavý k tomu, čo sa vo vzťahu medzi nimi odohráva. Pacient je povzbudzovaný k tomu, aby svoj čas využil na reflexiu. Mal by oznamovať všetko, čo sa objaví v jeho mysli. Môžu to byť pocity, myšlienky, spomienky, sny. Terapeut načúva a snaží sa pacientovi pomôcť nájsť zmysel jeho pocitov, myšlienok a správania. Dôležitou časťou psychoanalytickej psychoterapii je snaha porozumieť rôznym stránkam vzťahu medzi

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že psychodynamická psychoterapia je liečením prostredníctvom porozumenia, ktorého základ spočíva v intenzívnej a jedinečnej skúsenosti vo vzťahu klienta a psychoterapeuta. Psychodynamická psychoterapia napomáha k zlepšeniu emočných, osobných a vzťahových problémov a je tiež vhodným nástrojom liečby mnohých duševných porúch (napr. úzkostných, afektívnych, psychosomatických porúch, porúch osobnosti, problémov v oblasti sexuálneho zdravia, sexuálnej dysfunkcie, frigidity, sexuálnej preferencie ap.).

OVLADNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI:
ZBAVTE SA BOLESTI,
NAPÄTIA A STRESU.
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!


Termín autogénny tréning (skratka:  AT)  môžeme  preložiť  ako  „sebautvárajúce  systematické  cvičenie". Tréning  sa  vykonáva  na  úrovní 1. stupňa AT (Viac "TU") a 2. stupňa AT (viac "TU").

AT je teda systematický nácvik, zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti na určité formulky stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavujúci účinok na celý organizmus, na duševný i telesný stav. Používa sa pri liečbe mnohých porúch a ochorení a je vhodný i na predchádzanie

OVLÁDNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI !!!
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate „TU“.
Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

Autogénny tréning 2. stupeň

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate „TU“.

Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.