02 4487 2654

Psychoterapia - individuálna, párová a rodinná

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že psychoterapia je proces, počas ktorého psychoterapeut pomáha klientovi (pacientovi) postupne sa vyrovnávať s problematickými, alebo nepríjemnými zážitkami, situáciami a oblasťami jeho života. Psychoterapeut sprevádza klienta na ceste k dosiahnutiu zmien, ktoré si sám klient praje. Psychoterapia je teda liečebné a terapeutické pôsobenie na klienta psychologickými metódami, ktoré mu prinášajú žiaduce zmeny v prežívaní, v správaní i v spôsobe jeho fungovania v živote a tým aj v jeho osobnosti. Psychoterapia môže mať aj podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu. Psychoterapiu môže vykonávať výlučne psychoterapeut, ktorý je predovšetkým lekár, alebo psychológ, ktorý sa v psychoterapii dlhodobo vzdelával a je certifikovaný, alebo je v psychoterapeutickom výcviku. V priebehu psychoterapie sa klient viac kontaktuje so svojimi vnútornými procesmi a so svojou vnútornou silou, emóciami a prežívaním. Postupne je uvoľnenejší, silnejší, vyrovnanejší, chápavejší, milší a úprimnejší vo vzťahu k sebe a k ostatnému okoliu. Psychoterapia vedie k celkovému zlepšeniu kvality života a vo vzájomných rodinných, partnerských a pracovných vzťahoch.

Psychoanalýza

Psychoanalýza: je terapeutická metóda i psychologická teória. Zakladateľom psychoanalýzy je Sigmund Freud.

Psychoanalýza vychádza z objavu významu funkcie nevedomia, to znamená , že mnoho aspektov a pohnútok nášho psychologického fungovania je prevažne skrytých , a teda nášmu vedomiu neprístupných. V psychoanalýze ide hlavne o rozpoznávanie všadeprítomnosti nevedomých konfliktov. Je založená na uznaní predpokladu, že keď človek vstúpi do vzťahu s druhými ľuďmi, prenáša si do týchto vzťahov schémy správania vzniknuté v situáciách z raného detstva.

V psychoanalytickej psychoterapii pracuje terapeut s pacientom prostredníctvom porozumenia. Terapia prebieha vo vnútri vzťahu medzi pacientom a terapeutom, ktorý načúva tomu, čo pacient hovorí a je vnímavý k tomu, čo sa vo vzťahu medzi nimi odohráva. Pacient je povzbudzovaný k tomu, aby svoj čas využil na reflexiu. Mal by oznamovať všetko, čo sa objaví v jeho mysli. Môžu to byť pocity, myšlienky, spomienky, sny. Terapeut načúva a snaží sa pacientovi pomôcť nájsť zmysel jeho pocitov, myšlienok a správania. Dôležitou časťou psychoanalytickej psychoterapii je snaha porozumieť rôznym stránkam vzťahu medzi

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že psychodynamická psychoterapia je liečením prostredníctvom porozumenia, ktorého základ spočíva v intenzívnej a jedinečnej skúsenosti vo vzťahu klienta a psychoterapeuta. Psychodynamická psychoterapia napomáha k zlepšeniu emočných, osobných a vzťahových problémov a je tiež vhodným nástrojom liečby mnohých duševných porúch (napr. úzkostných, afektívnych, psychosomatických porúch, porúch osobnosti, problémov v oblasti sexuálneho zdravia, sexuálnej dysfunkcie, frigidity, sexuálnej preferencie ap.).

OVLADNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI:
ZBAVTE SA BOLESTI,
NAPÄTIA A STRESU.
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!


Termín autogénny tréning (skratka:  AT)  môžeme  preložiť  ako  „sebautvárajúce  systematické  cvičenie". Tréning  sa  vykonáva  na  úrovní 1. stupňa AT (Viac "TU") a 2. stupňa AT (viac "TU").

AT je teda systematický nácvik, zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti na určité formulky stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavujúci účinok na celý organizmus, na duševný i telesný stav. Používa sa pri liečbe mnohých porúch a ochorení a je vhodný i na predchádzanie

OVLÁDNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI !!!
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate „TU“.
Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

Autogénny tréning 2. stupeň

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate „TU“.

Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.