02 4487 2654

Psychoterapia - individuálna, párová a rodinná

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že psychoterapia je proces, počas ktorého psychoterapeut pomáha klientovi (pacientovi) postupne sa vyrovnávať s problematickými, alebo nepríjemnými zážitkami, situáciami a oblasťami jeho života. Psychoterapeut sprevádza klienta na ceste k dosiahnutiu zmien, ktoré si sám klient praje. Psychoterapia je teda liečebné a terapeutické pôsobenie na klienta psychologickými metódami, ktoré mu prinášajú žiaduce zmeny v prežívaní, v správaní i v spôsobe jeho fungovania v živote a tým aj v jeho osobnosti. Psychoterapia môže mať aj podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu. Psychoterapiu môže vykonávať výlučne psychoterapeut, ktorý je predovšetkým lekár, alebo psychológ, ktorý sa v psychoterapii dlhodobo vzdelával a je certifikovaný, alebo je v psychoterapeutickom výcviku. V priebehu psychoterapie sa klient viac kontaktuje so svojimi vnútornými procesmi a so svojou vnútornou silou, emóciami a prežívaním. Postupne je uvoľnenejší, silnejší, vyrovnanejší, chápavejší, milší a úprimnejší vo vzťahu k sebe a k ostatnému okoliu. Psychoterapia vedie k celkovému zlepšeniu kvality života a vo vzájomných rodinných, partnerských a pracovných vzťahoch.

 


Individuálna psychoterapia

je určená pre klienta, ktorý sa rozhodol pracovať na sebe, je ochotný prebrať zodpovednosť za to, ako sa cíti a je pripravený vložiť sa s psychoterapeutom do práce na zmenách, ktoré si sám praje, a na ktorých sa s terapeutom dohodol. Individuálna psychoterapia poskytuje klientovi priestor zamerať sa v spolupráci s psychoterapeutom na svoje vlastné konflikty a na lepšie porozumenie svojej situácie a taktiež samému sebe, svojím potrebám túžbam a emóciám v bezpečí terapeutického prostredia. Terapeut napomáha klientovi zbaviť sa pocitov stagnácie v jeho živote, byť si viac vedomý svojich zdrojov a možností a nájsť si tak pre seba lepšie miesto v živote a v spoločnosti. Súčasne podporuje celkový rozvoj jeho osobnosti. Psychoterapia pomáha okrem iného aj pri fóbiách, strachoch, úzkostiach, depresii, ťažkostiach s poruchami príjmu potravy, psychosomatických ťažkostiach ako sú nespavosť, bolesti hlavy, búšenie srdca, ťažkostiach s trávením, Pomáha vysporiadať sa s ťažkými životnými traumami, so stratou blízkej osoby, s nadväzovaním a udržiavaním medziľudských vzťahov, pri problémoch s vlastnou sexualitou a intímnym životom. Pomáha zbaviť sa telesného a psychického napätia, vnútorného nepokoja, komplexov menejcennosti a podobne.

Párová psychoterapia (partnerské, manželské a predmanželské poradenstvo)

Pomáha klientom žijúcim v partnerskom vzťahu, v ktorom jeden, alebo obaja klienti pociťujú potrebu zmeny. Niekedy sa párová terapia označuje aj ako párové poradenstvo, alebo manželská a predmanželská poradňa. V súčasnosti sa viac používa označenie párová terapia (poradenstvo), pretože nie každý pár musí byť v manželskom zväzku. Hlavným cieľom párovej terapie je nadviazať alebo vylepšiť komunikáciu medzi partnermi. Na vstupnom pohovore sa partneri spolu s terapeutom pokúsia odhaliť a pomenovať dôvody, ktoré iniciovali ich rozhodnutie absolvovať párovú terapiu. Na základe toho sa stanovia konkrétne ciele terapie, Ktoré sa môžu zameriavať na zníženie konfliktov a intenzity hádok, rozvíjanie spoločného rodičovstva, skvalitnenie intímnych vzťahov, alebo pomoc pri ich absencii, hľadanie cesty jedného k druhému. Párová terapia je vhodná aj v takých prípadoch kde nemusí byť cieľom párovej terapie zotrvanie v partnerskom vzťahu. V takom prípade býva cieľom terapie pomôcť nájsť spôsob ako sa čo možno najpokojnejšie rozísť, najmä ak sú partneri aj rodičmi a vo vzťahu sú ich deti. V párovom poradenstve môžu aj rodičia nežijúci spoločne nájsť priestor na dialóg o ďalšej výchove a starostlivosti o svoje deti. Nie je nezvyčajné, že na začiatku terapie je jeden partner motivovaný viac ako druhý, to sa často počas spolupráce môže meniť.

Rodinná terapia a poradenstvo

Rodinnú terapiu si možno predstaviť ako spoločné stretnutie všetkých členov rodiny s terapeutom. Často sa používa pri problémoch súvisiacich s deťmi a dospievajúcimi. Jej cieľom je bližšie porozumieť príčinám opakujúcich sa konfliktov a pomoci nájsť rodine cestu z tohto začarovaného kruhu. Občasné konflikty bývajú súčasťou života každej rodiny, ale keď sa dostanú na denný poriadok, majú dopad na emocionálnu pohodu celej rodiny. Ak sa odrážajú aj na školskom výkone dieťaťa, potom by táto situácia zaslúžila aktívnu pozornosť. Samozrejme, že konflikty a rodinnú nepohodu môže spúšťať aj dospelý člen, alebo viacerí členovia rodiny. Dôvody môžu by rôzne. Identifikovaním a podchytením týchto stavov, alebo opakujúcich sa vzorcov správania, je možné zabrániť prehlbovaniu vzťahovej krízy medzi jednotlivými členmi rodiny a ich vzájomnému odcudzeniu sa, ktoré by mohlo poznamenať krehké rodinné vzťahy na mnoho rokov. V bezpečí terapeutického prostredia, môžu všetci členovia rodiny otvorene hovoriť o konfliktných otázkach, bez obáv, že by hrozil sklz do zabehnutých koľaji vedúcich k napätiu a obvyklým sporom, či prejavom výbuchov hnevu, alebo negatívnych emócií. Terapeut môže vďaka svojej neutralite a nestrannosti, takpovediac „vyniesť na svetlo“ také mechanizmy, ktoré spúšťajú, či udržujú rodinné zvady a nepohodu, ktoré zostávajú pre členov rodiny skryté a v pozadí nepovšimnuté. Terapeut postupne pomáha rodine pochopiť postoje ostatných členov rodiny a spoločnou prácou v terapii objavovať nové možnosti vzájomnej komunikácie ako napríklad byť otvorenejší k ostatným členom rodiny, oznamovať rodine jednotlivé želania, či potreby tak, aby boli pre ostatných členov zrozumiteľné a prijateľné. Profesionálny prístup terapeuta v rodinnej terapii vychádza vždy z individuálnych potrieb celej rodiny a plne rešpektuje spôsob a štýl života v rodine. Terapeut nehodnotí a ani kriticky neposudzuje jednanie a nemoralizuje. Terapeut vychádza z presvedčenia, že neexistuje univerzálne správny model, ako by mal život vo vnútri rodiny vyzerať. Každá rodina si sama vytvára vlastné pravidlá, rituály, hry a vzájomné vzťahy. Cieľom terapie je spokojnosť a harmonický život všetkých členov v rodine.

Ak Máte záujem o konzultáciu, poradenstvo, alebo psychoterapiu, vyplňte prosím tento formulár a kliknite na tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR".

Prihlasovací formulár na konzultáciu

Záväzne sa prihlasujem na konzultáciu. Odoslaním tohto formulára vyjadrujem prevádzkovateľovi týchto stránok svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.