02 4487 2654

OVLADNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI:
ZBAVTE SA BOLESTI,
NAPÄTIA A STRESU.
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!


Termín autogénny tréning (skratka:  AT)  môžeme  preložiť  ako  „sebautvárajúce  systematické  cvičenie". Tréning  sa  vykonáva  na  úrovní 1. stupňa AT (Viac "TU") a 2. stupňa AT (viac "TU").

AT je teda systematický nácvik, zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti na určité formulky stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavujúci účinok na celý organizmus, na duševný i telesný stav. Používa sa pri liečbe mnohých porúch a ochorení a je vhodný i na predchádzanie

zdravotným poruchám, pretože pôsobí proti nadmernému stresu (záťaži) a zvyšuje odolnosť voči stresorom (vonkajším záťažovým situáciám).
Človek, ktorý si osvojil AT, sa stáva odolnejší voči rôznym formám duševnej a telesnej záťaže, jeho rovnováha je stabilnejšia a radosť zo života plnšia. AT je vhodný aj pre zdravého človeka, ktorý chce byť odolnejší a viacej samým sebou. Môžeme smelo povedať, že AT je jeden z najhodnotnejších prostriedkov prevencie a terapie nepokoja moderného človeka. K jeho správnemu nácviku potrebujeme opakované konzultácie s odborníkom.

Vedenie v autogénnom tréningu a samostatné cvičenie

Na osvojenie si AT potrebujete vedenie a sprevádzanie skúseným psychiatrom (lekárom) alebo psychológom, prípadne iným psychoterapeutom, dokonale oboznámeným s touto metódou. Vyhnete sa tak problémom a slepým uličkám, pretože človek nie zriedka potrebuje radu a technické usmernenie. Ak je AT potrebný aj kvôli zdravotným ťažkostiam, slúžia stretnutia s psychoterapeutom (t.j. psychoterapeuticky školeným psychiatrom, lekárom, psychológom) aj citovej opore, povzbudeniu, rozoberaniu problémov a hľadaniu nových riešení. To všetko sa odohráva v nenútených rozhovoroch s vymedzeným časom (obvykle 45 minút v 1 - 2 týždňových intervaloch). Funkcia psychoterapeuta pri AT je podobná ako funkcia trénera alebo sprevádzajúceho učiteľa.
Samostatne je treba AT cvičiť 3-krát denne, pričom jedno cvičenie trvá 2-15 minút, vhodné je viesť si o cvičení protokol a nosiť ho na konzultácie s psychoterapeutom.

Autogénny tréning je teda psychoterapeutická relaxačná - tréningová metóda, ktorá pôsobí na psychiku, stav vedomia a aj na telesnej úrovni. Klientom trochu pripomína hypnózu. V podstate ide o nácvik relaxácie pod vedením skúseného psychológa, alebo psychoterapeuta. Autogénny tréning je základom pre uplatnenie ďalších terapeutických autosugescií, vlastných prežitkov, vnímania vlastných telesných pocitov a častí tela, navodenie stavu úplnej relaxácie svalov, telesných orgánov a fyziologických procesov. Táto metóda odbúrava stres, napätie, uvoľňuje myseľ, prehlbuje dýchanie, reguluje činnosť srdca, krvného obehu a navodzuje pokoj a harmóniu organizmu, prispieva k efektívnemu spôsobu telesného a duševného oddychu.

Nižší stupeň autogénneho tréningu spočíva v navodení 6 pocitov, a to:
1.tiaže v končatinách

2.tepla v končatinách
3.kľudného dýchania
4.pravidelnej srdcovej činnosti
5.pocitu tepla v nadbrušku
6.chladného čela

Ako sa to robí?
Spočiatku sa tieto pocity navodzujú pod vedením terapeuta, vlastný autogénny tréning sa vykonáva autosugestivními formulami, napr. "paže a nohy sú ťažké" atď. Možno ich vykonávať individuálne, kedy je výhodnou väčšia individualizácia postupu, alebo častejšie kolektívne, kedy pôsobí skupinová sugestívna atmosféra. Uľahčuje reguláciu svalového a súčasne psychického napätia a umožňuje lepšie ovládať niektoré vegetatívne funkcie. Jeho priebeh je individuálne rôzny, hovoríme o individuálnych variáciách. Pod vedením terapeuta si pacienti vkladajú do autogénneho tréningu osobné (vlastné) formulky, "heslá", "predsavzatia", zameranej na zvládanie ťažkostí a problémov, napr. "budem pokojnejší a výkonnejší", "cigarety sú mi ľahostajné". Formula ako príklad naznačuje, majú byť pozitívne, povzbudzujúce, nie negatívne a potláčajúce. Vzhľadom k tomu, že mozog má tendencie vypúšťať predponu "nie", je potrebné používať vhodné formulácie. Napr. u pacientov závislých na alkohole, hazardnej hre, či drogách sa teda nepoužíva formulácia: "Nechcem piť; nechcem brať drogy; nechcem hrať", a podobne, pretože často dochádza k preformulácii na "CHCEM piť, CHCEM hrať, ap." Cvičí sa raz až trikrát denne, pravidelnosť sa považuje za významnejšiu ako frekvencia. Poloha v sede je menej náročná priestorovo a prevádzkovo, hodí sa do ambulantných podmienok, poloha ležmo je vhodná pri hospitalizácii, pred spánkom, alebo pri kompletnom uvoľnení a navodení stavu relaxácie. Väčšinou platí, že prvé účinky autogénneho tréningu sa prejaví cca. po troch mesiacoch intenzívneho tréningu (každý deň pol hodiny).

Vyšší stupeň autogénneho tréningu
Prechádza od telesných pocitov a relaxácie k vybaveniu spočiatku jednoduchých a postupne zložitejších senzorických prežitkov so spontánnym emočným sprievodom až k vnútornej meditáciu o vlastnej osobe.

Príklady:
1. vyvolanie predstavy farby

2. predstava predmetu
3. predstava seba samého v zrkadle, spojená s meditáciou o sebe a vlastných problémoch,
4. autosugestívne fantazijne imaginácie "cesta na morské dno", "do lesa" ap.

Je možné zaradiť aj "predsavzatia". Prežitky vyššieho stupňa môžu mať aj diagnostický význam, najmä ak majú vzťah k problémom a vnútorným konfliktom.

Pre koho a v akých prípadoch, či situáciách je vhodný autogénny tréning?
Občas jednoducho všetci potrebujeme pokoj. Vypnúť telefón, nepočúvať sťažnosti a problémy na pracovisku v rodine, alebo v médiách, túžime nemyslieť na nič. Iba relaxovať. A práve na tento účel slúži autogénny tréning. Používa sa na zlepšenie koncentrácie, lepšie sebaspoznanie, ako uvoľňujúce relaxačné cvičenie na vyvolanie stavu bez napätia a stavu psychického a telesného pokoja. Taktiež sa používa pri telesných a funkčných poruchách ako napríklad na odstránenie nežiaduceho napätia, stresu, tlaku, po nesprávnom dýchaní, pri procesoch regenerácie, pri poruchách spánku, správania a pozornosti atď.

Autogénny tréning sa ďalej používa v psychoterapii u takých problémov ako sú: neurózy, toxikománia, psychosomatické poruchy, závislosti na cigarete. Ide o techniku pomocnú, aj keď významnú a v praxi veľmi užitočnú.


Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.