02 4487 2654

OVLADNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI:
ZBAVTE SA BOLESTI,
NAPÄTIA A STRESU.
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!


Termín autogénny tréning (skratka:  AT)  môžeme  preložiť  ako  „sebautvárajúce  systematické  cvičenie". Tréning  sa  vykonáva  na  úrovní 1. stupňa AT (Viac "TU") a 2. stupňa AT (viac "TU").

AT je teda systematický nácvik, zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti na určité formulky stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavujúci účinok na celý organizmus, na duševný i telesný stav. Používa sa pri liečbe mnohých porúch a ochorení a je vhodný i na predchádzanie

zdravotným poruchám, pretože pôsobí proti nadmernému stresu (záťaži) a zvyšuje odolnosť voči stresorom (vonkajším záťažovým situáciám).
Človek, ktorý si osvojil AT, sa stáva odolnejší voči rôznym formám duševnej a telesnej záťaže, jeho rovnováha je stabilnejšia a radosť zo života plnšia. AT je vhodný aj pre zdravého človeka, ktorý chce byť odolnejší a viacej samým sebou. Môžeme smelo povedať, že AT je jeden z najhodnotnejších prostriedkov prevencie a terapie nepokoja moderného človeka. K jeho správnemu nácviku potrebujeme opakované konzultácie s odborníkom.

Vedenie v autogénnom tréningu a samostatné cvičenie

Na osvojenie si AT potrebujete vedenie a sprevádzanie skúseným psychiatrom (lekárom) alebo psychológom, prípadne iným psychoterapeutom, dokonale oboznámeným s touto metódou. Vyhnete sa tak problémom a slepým uličkám, pretože človek nie zriedka potrebuje radu a technické usmernenie. Ak je AT potrebný aj kvôli zdravotným ťažkostiam, slúžia stretnutia s psychoterapeutom (t.j. psychoterapeuticky školeným psychiatrom, lekárom, psychológom) aj citovej opore, povzbudeniu, rozoberaniu problémov a hľadaniu nových riešení. To všetko sa odohráva v nenútených rozhovoroch s vymedzeným časom (obvykle 45 minút v 1 - 2 týždňových intervaloch). Funkcia psychoterapeuta pri AT je podobná ako funkcia trénera alebo sprevádzajúceho učiteľa.
Samostatne je treba AT cvičiť 3-krát denne, pričom jedno cvičenie trvá 2-15 minút, vhodné je viesť si o cvičení protokol a nosiť ho na konzultácie s psychoterapeutom.

Autogénny tréning je teda psychoterapeutická relaxačná - tréningová metóda, ktorá pôsobí na psychiku, stav vedomia a aj na telesnej úrovni. Klientom trochu pripomína hypnózu. V podstate ide o nácvik relaxácie pod vedením skúseného psychológa, alebo psychoterapeuta. Autogénny tréning je základom pre uplatnenie ďalších terapeutických autosugescií, vlastných prežitkov, vnímania vlastných telesných pocitov a častí tela, navodenie stavu úplnej relaxácie svalov, telesných orgánov a fyziologických procesov. Táto metóda odbúrava stres, napätie, uvoľňuje myseľ, prehlbuje dýchanie, reguluje činnosť srdca, krvného obehu a navodzuje pokoj a harmóniu organizmu, prispieva k efektívnemu spôsobu telesného a duševného oddychu.

Nižší stupeň autogénneho tréningu spočíva v navodení 6 pocitov, a to:
1.tiaže v končatinách

2.tepla v končatinách
3.kľudného dýchania
4.pravidelnej srdcovej činnosti
5.pocitu tepla v nadbrušku
6.chladného čela

Ako sa to robí?
Spočiatku sa tieto pocity navodzujú pod vedením terapeuta, vlastný autogénny tréning sa vykonáva autosugestivními formulami, napr. "paže a nohy sú ťažké" atď. Možno ich vykonávať individuálne, kedy je výhodnou väčšia individualizácia postupu, alebo častejšie kolektívne, kedy pôsobí skupinová sugestívna atmosféra. Uľahčuje reguláciu svalového a súčasne psychického napätia a umožňuje lepšie ovládať niektoré vegetatívne funkcie. Jeho priebeh je individuálne rôzny, hovoríme o individuálnych variáciách. Pod vedením terapeuta si pacienti vkladajú do autogénneho tréningu osobné (vlastné) formulky, "heslá", "predsavzatia", zameranej na zvládanie ťažkostí a problémov, napr. "budem pokojnejší a výkonnejší", "cigarety sú mi ľahostajné". Formula ako príklad naznačuje, majú byť pozitívne, povzbudzujúce, nie negatívne a potláčajúce. Vzhľadom k tomu, že mozog má tendencie vypúšťať predponu "nie", je potrebné používať vhodné formulácie. Napr. u pacientov závislých na alkohole, hazardnej hre, či drogách sa teda nepoužíva formulácia: "Nechcem piť; nechcem brať drogy; nechcem hrať", a podobne, pretože často dochádza k preformulácii na "CHCEM piť, CHCEM hrať, ap." Cvičí sa raz až trikrát denne, pravidelnosť sa považuje za významnejšiu ako frekvencia. Poloha v sede je menej náročná priestorovo a prevádzkovo, hodí sa do ambulantných podmienok, poloha ležmo je vhodná pri hospitalizácii, pred spánkom, alebo pri kompletnom uvoľnení a navodení stavu relaxácie. Väčšinou platí, že prvé účinky autogénneho tréningu sa prejaví cca. po troch mesiacoch intenzívneho tréningu (každý deň pol hodiny).

Vyšší stupeň autogénneho tréningu
Prechádza od telesných pocitov a relaxácie k vybaveniu spočiatku jednoduchých a postupne zložitejších senzorických prežitkov so spontánnym emočným sprievodom až k vnútornej meditáciu o vlastnej osobe.

Príklady:
1. vyvolanie predstavy farby

2. predstava predmetu
3. predstava seba samého v zrkadle, spojená s meditáciou o sebe a vlastných problémoch,
4. autosugestívne fantazijne imaginácie "cesta na morské dno", "do lesa" ap.

Je možné zaradiť aj "predsavzatia". Prežitky vyššieho stupňa môžu mať aj diagnostický význam, najmä ak majú vzťah k problémom a vnútorným konfliktom.

Pre koho a v akých prípadoch, či situáciách je vhodný autogénny tréning?
Občas jednoducho všetci potrebujeme pokoj. Vypnúť telefón, nepočúvať sťažnosti a problémy na pracovisku v rodine, alebo v médiách, túžime nemyslieť na nič. Iba relaxovať. A práve na tento účel slúži autogénny tréning. Používa sa na zlepšenie koncentrácie, lepšie sebaspoznanie, ako uvoľňujúce relaxačné cvičenie na vyvolanie stavu bez napätia a stavu psychického a telesného pokoja. Taktiež sa používa pri telesných a funkčných poruchách ako napríklad na odstránenie nežiaduceho napätia, stresu, tlaku, po nesprávnom dýchaní, pri procesoch regenerácie, pri poruchách spánku, správania a pozornosti atď.

Autogénny tréning sa ďalej používa v psychoterapii u takých problémov ako sú: neurózy, toxikománia, psychosomatické poruchy, závislosti na cigarete. Ide o techniku pomocnú, aj keď významnú a v praxi veľmi užitočnú.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.