02 4487 2654

Prihlasovací formulár na vyšetrenie psychickej spôsobilosti kvôli zbrojnému preukazu, nájdete na konci tohto článku.

Táto psychodiagnostika je určená pre:

1. Žiadatelia o zbrojný preukaz - podľa novely zákona 190/2003 platnej od 1. mája 2011 sa musí každý žiadateľ o zbrojný preukaz podrobiť vyšetreniu u klinického psychológa. Vyšetrenie trvá približne dve hodiny a zahŕňa v sebe zber anamnestických údajov, vyplnenie čestného vyhlásenia, vyšetrenie pomocou štandardizovanej psychologickej batérie zameranej na pozornosť, reakčnú pohotovosť, senzomotorickú reaktivitu, intelektovú úroveň, vyšetrenie štruktúry osobnosti.

Prihlasovací formulár na vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča, nájdete na konci tohto článku.

Táto psychologická diagnostika je určená pre:

1. vodičov - profesionálov (taxikár, kuriér, doručovateľ, vodič skupín a podskupín C, D, E),

2. vodičov povinným podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti (3 závažné priestupky v priebehu 12 mesiacov, odobratý vodičský preukaz na viac ako 2 roky, prípadne iný dôvod),

3. vodičov s odobratým vodičským oprávnením (odobratý vodičský preukaz kvôli jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok, resp. z iného dôvodu),

PRACOVNÁ A ORGANIZAČNÁ PSYCHOLÓGIA

Všetky produkty a služby ponúkané našou spoločnosťou je možné využívať buď formou "NÁHRADNÉHO PLNENIA", alebo pomocou prostriedkov sociálneho fondu, či klasickým obchodným spôsobom bez využitia foriem náhradného plnenia, alebo prostriedkov sociálneho fondu.

Stresová analýza s prístrojom Max Pulse

Pomocou prístroja Max Pulse určíme Vašu hladinu fyzického stresu, hladinu psychického stresu a hlavne odolnosť voči stresu, ktorá sa prejavuje hlavne v záťažových situáciách. V USA sa stáva

Psychologické testy a testové batérie

Psychologické testy osobnosti - osobnostné dotazníky, projektívne testy
Psychologické testy agresivity
Psychologické inteligenčné testy a testové batérie
Psychologické testy pozornosti
Psychologické testy školskej zrelosti
Psychologické testy sociálnych zručností
Psychologická testová batéria pre vodičov
Psychologická testová batéria pre držiteľov zbraní

Prihlasovací formulár na vyšetrenie psychickej spôsobilosti pracovníka SBS, nájdete na konci tohto článku.

Toto psychologické vyšetrenie sa vykonáva za účelom vypracovania psychologického posudku o psychickej spôsobilosti pre zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). Zo zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti sa majú zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) podrobiť

Psychodiagnostika detí

V rámci psychodiagnostiky ponúkame aj vyšetrenie detí s rôznymi ťažkosťami, ako napríklad:

- poruchy aktivity a pozornosti (ADHD/ADD),
- vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia),

 Ponúkame vyšetrenie klinickým, dopravným, poradenským, pracovným a školským psychológom.

Psychologické vyšetrenia zamerané na:

1) intelektové schopnosti,
2) osobnosť,
3) dynamiku psychiky (pozornosť, reakčná schopnosť),
4) pamäťové schopnosti,

Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.