02 4487 2654

Prihlasovací formulár na vyšetrenie psychickej spôsobilosti kvôli zbrojnému preukazu, nájdete na konci tohto článku.

Táto psychodiagnostika je určená pre:

1. Žiadatelia o zbrojný preukaz - podľa novely zákona 190/2003 platnej od 1. mája 2011 sa musí každý žiadateľ o zbrojný preukaz podrobiť vyšetreniu u klinického psychológa. Vyšetrenie trvá približne dve hodiny a zahŕňa v sebe zber anamnestických údajov, vyplnenie čestného vyhlásenia, vyšetrenie pomocou štandardizovanej psychologickej batérie zameranej na pozornosť, reakčnú pohotovosť, senzomotorickú reaktivitu, intelektovú úroveň, vyšetrenie štruktúry osobnosti.

 

2. Držitelia zbrojného preukazu - povinné vyšetrenie pri obnovení zbrojného preukazu držiteľov skupiny A až F. Platnosť zbrojného preukazu zostáva naďalej 10 rokov. Držitelia samonabíjacích palných zbraní, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) sa budú musieť každých 10 rokov podrobiť psychologickému vyšetreniu, podobne ako držitelia samočinných zbraní držaných na základe výnimky na zberateľské účely.

Posudok je hotový na ďalší pracovný deň bez príplatku a do dvoch hodín s príplatkom 20,-- €. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred a to osobne, telefonicky alebo vyplnením prihlasovacieho formulára. Na psychodiagnostické vyšetrenie je potrebné prísť osobne, v dobrom psychickom stave, s vlastným dokladom totožnosti a s výpisom z všeobecnej zdravotnej dokumentácie, ktorý vám vydá váš praktický lekár. (Tlačivo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nájdete tu) Pred vyšetrením klient nesmie požiť žiadne psychotropné látky, drogy a alkohol. V prípade, že klient nosí okuliare, mal by ich používať aj pri vyšetrení.

 

OHĽADOM CENY NÁS KONTAKTUJTE TELEFONICKY.

 


PREHĽAD AKTUÁLNEJ LEGISLATÍVY VZŤAHUJÚCEJ SA K PROBLEMATIKE

Zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive - ÚPLNÉ ZNENIE

Predpis č. 229/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku - ÚPLNÉ ZNENIE


UŽITOČNÉ MATERIÁLY NÁJDETE AJ NA STRÁNKE MINISTERSTVA VNÚTRA SR V SEKCII ZBRANE A STRELIVO

Ak sa chcete prihlásiť na psychologické vyšetrenie pre držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva, za účelom získania dokladu o psychickej spôsobilosti, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár a stlačte tlačidlo "ODOSLAŤ

Prihlasovací formulár na klinicko - psychologické vyšetrenie pre držiteľov/žiadateľov o zbrojný preukaz

Záväzne sa prihlasujem na psychodiagnostické vyšetrenie za účelom získania dokladu o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva. Odoslaním tohto formulára vyjadrujem prevádzkovateľovi týchto stránok svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.