02 4487 2654sÚKROMNÉ 
centrum Špeciálno - Pedagogického Poradenstva

 

KUPOZ - program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD

V rámci širokej ponuky našich služieb Vám ponúkame terapeutickú starostlivosť o Vaše dieťa, v prípade že má ťažkosti s pozornosťou (ADHD/ADD) alebo iné ťažkosti ako napríklad poruchy učenia, ťažkosti s pomalým pracovným tempom, neurotické ťažkosti a pod.


Program KUPOZ je použiteľný u detí od 8 do 12 rokov. Možná je však aj jeho indikácia pri ťažkostiach s pozornosťou, pamäťou aj po rôznych poškodeniach mozgu.

Celý článok...

KUPREV - primárny preventívny individuálny program

Máte doma predškoláka? Chcete pomôcť vašemu dieťaťu lepšie sa pripraviť na vstup do základnej školy? Javí sa vaše dieťa ako hyperaktívne? Možno práve pre Vás je určený program KUPREV.

Program KUPREV je určený pre:

- deti od 4 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky,
- je možné využiť ho plošne a to aj pre horšie mentálne vybavené deti...

 

Celý článok...

Dyslexia - porucha čítania - Pomôžeme Vaším deťom s čítaním !!!

Dyslexia je definovaná ako špecifická porucha čítania, presnejšie porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťa zúčastňuje štandardnej školskej výučby, má primeranú inteligenciu a sociálnu a kultúrnu príležitosť a kontakty a nevykazuje známky zrakového, alebo sluchového postihnutia. Dyslexia je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajín. Výskumy dokazujú, že týmto ochorením trpí 4 až 8 % žiakov základných škol. Dyslexia je biologicky podmienená a môže sa prejavovať, okrem neschopnosti čítať aj veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie.

Celý článok...

Dysgrafia - porucha písania
Pomôžeme Vaším deťom pri písaní !!!

Dysgrafia je špecifická porucha písania. Deti s poruchou písania nie sú schopné správne napodobniť tvar písmeniek, alebo často vynechávajú niektoré detaily písmeniek. Stáva sa to napríklad u písmena m, keď dieťa napíše o jeden „kopček“ viac, alebo menej. Písmo dysgrafika býva zvyčajne neupravené, škrabopisné, no napriek tomu musí dieťa vynakladať priveľké úsilie, no výsledný efekt býva zlý.

Celý článok...

Dysortografia - porucha pravopisu
Pomôžeme Vašim deťom s pravopisom !!!

Dysortografia je špecifická porucha pravopisého písania. Dieťa máva zvyčajne obmedzenú citlivosť pre jazyk, ktorá sa môže prejavovať aj v hovorenej reči. Možno ju definovať ako neschopnosť naučiť sa gramaticky správne písomne vyjadrovať, napriek tomu, že dieťa má prijateľné rozumové schopnosti a inteligencia je tiež v norme. Dieťaťu nechýba ani primeraná výchovná a vyučovacia stimulácia. Dysortografia sa môže vyskytovať aj v kombinácii s dyslexiou, či dysgrafiou

Celý článok...

Dyskalkulia - porucha počítania
Pomôžeme Vaším deťom s počítaním !!!

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, prejavujúca sa neschopnosťou počítať, napriek tomu, že takto postihnuté dieťa nevykazuje známky znížených rozumových a intelektových schopností a je vzdelávané štandardným spôsobom v bežnej škole. Dyskalkúlia, čiže porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Moderná veda predpoklada, že pôvod tejto poruchy sa nachádza v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými operáciami.

Celý článok...
 

 

program na rozvoj kognitívnych schopností, jazyka a exekutívnych funkcií

Má vaše dieťa problémy s pamäťou, pozornosťou alebo orientáciou v priestore?
Nevie sa poriadne sústrediť pri domácich úlohách či pri bežných aktivitách?
Chceli by ste zlepšiť svojmu dieťaťu logické myslenie či schopnosť efektívnejšie riešiť problémy?

HAPPY NEURON ponúka množstvo cvičení v podobe hier, pri ktorých si dieťa nielen zlepší svoje schopnosti, no aj sa zabaví a zasmeje!

 Pre koho je HAPPY NEURON určený?
  • program HAPPY NEURON  je určený ako pre deti, tak i pre dospelých alebo seniorov s poruchami pozornosti a pamäti,
  • vhodný je pre deti s neurologickými poruchami a poruchami s dopadom na centrálnu nervovú sústavu (epilepsia, metabolické poruchy, vývinové poruchy, úrazy hlavy).

KUPOZ - program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD

V rámci širokej ponuky našich služieb Vám ponúkame terapeutickú starostlivosť o Vaše dieťa, v prípade že má ťažkosti s pozornosťou (ADHD/ADD) alebo iné ťažkosti ako napríklad poruchy učenia, ťažkosti s pomalým pracovným tempom, neurotické ťažkosti a pod.


Program KUPOZ je použiteľný u detí od 8 do 12 rokov. Možná je však aj jeho indikácia pri ťažkostiach s pozornosťou, pamäťou aj po rôznych poškodeniach mozgu.

KUPREV - primárny preventívny individuálny program

Máte doma predškoláka? Chcete pomôcť vašemu dieťaťu lepšie sa pripraviť na vstup do základnej školy? Javí sa vaše dieťa ako hyperaktívne? Možno práve pre Vás je určený program KUPREV.

Program KUPREV je určený pre:

- deti od 4 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky,
- je možné využiť ho plošne a to aj pre horšie mentálne vybavené deti,

Dyskalkulia - porucha počítania
Pomôžeme Vaším deťom s počítaním !!!

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, prejavujúca sa neschopnosťou počítať, napriek tomu, že takto postihnuté dieťa nevykazuje známky znížených rozumových a intelektových schopností a je vzdelávané štandardným spôsobom v bežnej škole. Dyskalkúlia, čiže porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Moderná veda predpokladá, že pôvod tejto poruchy sa nachádza v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými operáciami.
Ako vám môžeme pomôcť?

Dysortografia - porucha pravopisu
Pomôžeme Vašim deťom s pravopisom !!!

Dysortografia je špecifická porucha pravopisého písania. Dieťa máva zvyčajne obmedzenú citlivosť pre jazyk, ktorá sa môže prejavovať aj v hovorenej reči. Možno ju definovať ako neschopnosť naučiť sa gramaticky správne písomne vyjadrovať, napriek tomu, že dieťa má prijateľné rozumové schopnosti a inteligencia je tiež v norme. Dieťaťu nechýba ani primeraná výchovná a vyučovacia stimulácia. Dysortografia sa môže vyskytovať aj v kombinácii s dyslexiou, či dysgrafiou.

Ako vám môžeme pomôcť?

Dysgrafia - porucha písania
Pomôžeme Vaším deťom pri písaní !!!

Dysgrafia je špecifická porucha písania. Deti s poruchou písania nie sú schopné správne napodobniť tvar písmeniek, alebo často vynechávajú niektoré detaily písmeniek. Stáva sa to napríklad u písmena m, keď dieťa napíše o jeden „kopček“ viac, alebo menej. Písmo dysgrafika býva zvyčajne neupravené, škrabopisné, no napriek tomu musí dieťa vynakladať priveľké úsilie, no výsledný efekt býva zlý.

Dysgrafia teda postihuje grafickú úpravu písomného prejavu,

Dyslexia - porucha čítania - Pomôžeme Vaším deťom s čítaním !!!

Dyslexia je definovaná ako špecifická porucha čítania, presnejšie porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťa zúčastňuje štandardnej školskej výučby, má primeranú inteligenciu a sociálnu a kultúrnu príležitosť a kontakty a nevykazuje známky zrakového, alebo sluchového postihnutia. Dyslexia je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajín. Výskumy dokazujú, že týmto ochorením trpí 4 až 8 % žiakov základných škol. Dyslexia je biologicky podmienená a môže sa prejavovať, okrem neschopnosti čítať aj veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie.Túto diagnózu zvyčajne stanovuje skúsený psychológ,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.