02 4487 2654

Dyskalkulia - porucha počítania
Pomôžeme Vaším deťom s počítaním !!!

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, prejavujúca sa neschopnosťou počítať, napriek tomu, že takto postihnuté dieťa nevykazuje známky znížených rozumových a intelektových schopností a je vzdelávané štandardným spôsobom v bežnej škole. Dyskalkúlia, čiže porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Moderná veda predpokladá, že pôvod tejto poruchy sa nachádza v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými operáciami.
Ako vám môžeme pomôcť?

 

1) V prvom rade je nutné dieťa vyšetriť štandardizovanými psychodiagnostickými metódami, čo vykoná náš skúsený psychológ.

2) Po dôkladnej analýze je možné pristúpiť k náprave, ktorá spočíva:

a) v poradenstve pre rodiča a dieťa,

b) návrhu možných riešení,

c) samotnému nácviku, tréningu, reedukácii oslabených zručností.

 

Pri reedukácii dyskalkúlie je dôležité odborné vedenie psychológa. V našom centre používame nasledujúce metódy. Niektoré z nich si je možné voľne zakúpiť, efektivita nácviku sa však podstatne zvýši, pokiaľ je odborne vedený psychológom.

 

DYSKALKULIE - v tomto prepracovanom vydaní publikácie nájdete nielen informácie a poučenie o problematike rozvíjanie základných matematických zručností, ale zároveň dostávate do ruky mnoho pomôcok pre priamu prácu s dieťaťom. Je zámerom podať užívateľom v ucelenejší forme a snáď ešte prehľadnejšie informácie o rozdelení jednotlivých porúch a narušení matematických schopností so zameraním hlavne na oblasť prejavov ťažkostí v škole, o výskyte tých najvážnejších porúch v detskej populácii.

ROZVÍJÍME POČETNÍ PŘEDSTAVY 1 - publikácia je koncipovaná ako podnetový materiál pre deti vo veku od 3 - 4 rokov, ale poslúži všetkým, ktorí majú v tejto oblasti problémy. Uľahčuje deťom pochopiť vzťahy medzi priestorovým rozmiestnením predmetov (pojmy na, za, pod, pred, vysoko nízko, vpredu, vzadu, hore, dole, ...), učia ich poznávať geometrické tvary a rozlišovať pojmy veľa / málo / rovnako, dlhý / krátky, ťažký / ľahký, malý / veľký, ... V 1. diele sa pracuje v obore čísel do 4.

ROZVÍJÍME POČETNÍ PŘEDSTAVY 2 - druhý diel je zameraný na osvojenie prirodzených čísel od 1 do 10. Svoje uplatnenie nájde v prvých triedach, ale aj u detí vo vyšších ročníkoch s poruchami učenia v matematike, ktoré nemajú osvojené základy počtov.
   Ak sa chcete prihlásiť na psychodiagnostické vyšetrenie, alebo poradenstvo pre deti, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár a stlačte tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR" !!!

Prihlasovací formulár na psychologické vyšetrenie dieťaťa

Záväzne sa prihlasujem na psychodiagnostické vyšetrenie so svojím dieťaťom. Odoslaním tohto formulára vyjadrujem prevádzkovateľovi týchto stránok svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.