02 4487 2654

Dyslexia - porucha čítania - Pomôžeme Vaším deťom s čítaním !!!

Dyslexia je definovaná ako špecifická porucha čítania, presnejšie porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťa zúčastňuje štandardnej školskej výučby, má primeranú inteligenciu a sociálnu a kultúrnu príležitosť a kontakty a nevykazuje známky zrakového, alebo sluchového postihnutia. Dyslexia je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajín. Výskumy dokazujú, že týmto ochorením trpí 4 až 8 % žiakov základných škol. Dyslexia je biologicky podmienená a môže sa prejavovať, okrem neschopnosti čítať aj veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie.Túto diagnózu zvyčajne stanovuje skúsený psychológ,

alebo špeciálny pedagóg.

Hlavné príznaky dyslexie:
1) Dyslektik býva zvyčajne bystré a šikovné dieťa, no jeho výkony na čítaní sú hlboko pod hranicou priemeru a naopak jeho výkony v matematike obyčajne ďaleko prevyšujú výkony v čítaní.

2) Dyslektik býva neposedný, má zníženú schopnosť koncentrácie a len ťažko sa sústredí.

3) Máva poruchy pravo-ľavej orientácie, resp. orientácie v priestore.

4) Má zníženú kvalitu čítania (hláskovanie, v lepšom prípade slabikovanie).

 

Ako vám môžeme pomôcť?

1) V prvom rade je nutné dieťa vyšetriť štandardizovanými psychodiagnostickými metódami, čo vykoná náš skúsený psychológ.

2) Po dôkladnej analýze je možné pristúpiť k náprave, ktorá spočíva:

a) v poradenstve pre rodiča a dieťa,

b) návrhu možných riešení,

c) samotnému nácviku, tréningu, reedukácii oslabených zručností.

 

Pri reedukácii dyslexie je dôležité odborné vedenie psychológa. V našom centre používame nasledujúce metódy. Niektoré z nich si je možné voľne zakúpiť, efektivita nácviku sa však podstatne zvýši, pokiaľ je odborne vedený psychológom.

 

ČITATEĽSKÉ TABUĽKY - najčastejšie využívané pri:

1. jednoduchom oneskorení spôsobu a rýchlosti čítania, keď nejde o špecifickú poruchu čítania – len kapitoly, výberovo;

2. podpriemerné vlohy na čítanie – systematické čítanie textov;

3. vývinová dyslexia u starších detí – systematické uplatnenie tabuliek s textami;

4. znížené rozumové predpoklady – kapitoly, alebo systematické čítanie textov;

5. deti z minoritných skupín – kapitoly, alebo systematické čítanie textov.

PAVUČINKA - SLUCHOVÉ VNÍMANIE - pracovné zošity sú všeobecne určené pre deti mladšieho školského veku. Avšak 1. zošit môžu používať už aj predškolské deti a 4. zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy, ktoré sú vhodné tiež pre žiakov 2. stupňa s oslabeným sluchovým vnímaním a so špecifickými poruchami učenia.

RENÁTKYNE ÚLOHY - pracovný zošit je určený na nápravu vývinových porúch učenia predovšetkým na prácu v triedach pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, ale aj pri individuálnej alebo skupinovej práci, na hodine individuálna logopedická intervencia. Všetky úlohy a cvičenia patria do otvoreného systému a záleží na iniciatíve, kreativite a skúsenosti učiteľov, akú ďalšiu špeciálnu metódu práce použijú pri eliminovaní, či odstránení vývinových porúch učenia v slovenskom jazyku.

SHODY A ROZDÍLY - pracovný zošit slúži k rozvoju zrakovej percepcie u detí; sú využiteľné pre deti od štyroch rokov a použiteľné v prípade oslabenia vizuálnej diferenciácie i pre deti II. stupňa základnej školy. Bežne sa dajú využiť na reedukáciu u detí s ŠPU a tiež v rámci prevencie, aby prípadné oslabenie tejto oblasti nebolo jednou z príčin ťažkostí pri nácviku čítania.

 

Ak sa chcete prihlásiť na psychodiagnostické vyšetrenie, alebo poradenstvo pre detii, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár a stlačte tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR" !!!

Prihlasovací formulár na psychologické vyšetrenie dieťaťa

Záväzne sa prihlasujem na psychodiagnostické vyšetrenie so svojím dieťaťom. Odoslaním tohto formulára vyjadrujem prevádzkovateľovi týchto stránok svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha


Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.