02 4487 2654

Celkový stav ciev - Aging Vascular Health

Znázorňuje zastúpenie jednotlivých typov stavu ciev a mieru aterosklerotického poškodenia ciev.

HRV tachogram (variabilita srdcovej tepovej frekvencie)

Physical stress (fyzický stres): Ukazuje mieru hladiny fyzického stresu (telesná námaha , vyčerpanie organizmu, ochorenie, úraz)

Mental stress (psychický stres): Ukazuje mieru hladiny psychického stresu (emocionálny, sociálny).

Stress Resistance (odolnosť voči stresu) : Ukazuje mieru odolnosti voči stresu, vyššia hodnota udáva lepšiu odolnosť voči stresu.

Tepová frekvencia (priemerná, najvyššia a najnižšia tepová frekvencia) a prítomnosť artefaktov

Stresové skóre (Score of your Stress)

Je určené po analýze všetkých stresových faktorov . Čím je hodnota vyššia (blížiaca sa k 100), tým je organizmus viac stresovaný . Naopak čím je hodnota nižšia, tým je hladina stresu nižšia, čo je pre organizmus výhodnejšie .


Čo je to stres ?

Spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie

TP ( total power )
◦ Celkový spektrálny výkon

◦ Pokles : znížená funkcia autonómneho nervového systému (ANS) à Znížená schopnosť vyrovnať sa s požiadavkami na neustále sa meniace prostredie

◦ Ak sa farebný stĺpec nachádza v rozhraní " I" alebo cez toto rozhranie , ANS funguje dobre , ak je farebný stĺpec pod rozhraním " I" , ANS funguje zle a odolnosť voči stresu je opäť zlá

VLF ( very low frequency )

◦ Kolísanie TF s veľmi nízkou frekvenciou
◦ Má vzťah k termoregulačnej sympatickej aktivite ciev , k hladine cirkulujúcich katecholamínov a k aktivite renín - angiotenzínového systému

DPI (Differential Pulse wave Index) : Vypovedá o stave/veku ciev. Získaný z APG ako b-c- d/a


SNS - sympatikový nervový systém
PNS - parasympatikový nervový systém
ANS – autonómny (vegetativny) nervový systém

SNS, PNS : Grafické znázornenie rovnováhy medzi SNS (sympatikovým ) a PNS ( parasympatikovým) nervovým systémom. Za ideálne sa považuje pomer 6:4 , 5 : 5 alebo 4 : 6. Ak výrazne prevažuje SNS, organizmus je v

Wave type - Najhojnejšie zastúpený stav ciev

Ukazuje najhojnejšie zastúpený stav ciev . Typ 1 je najpriaznivejší , vypovedá o veľmi dobrom stave ciev aj ich pružnosti . Typ 5 a viac už vypovedá o zhoršenom stave ciev, rozvinutej arterioskleróze - kôrnatenie tepien , vysokom krvnom tlaku a možnom diabetu .


Výkonová spektrálna hustota (power Spectral Density)

Znázorňuje grafické rozloženie VLF, LF a HF

Je predstavovaná plochou pod krivkou a udáva sa obvykle v absolútnom vyjadrení (MS2) pre jednotlivé komponenty, tak ako relatívne ukazovatele, ktoré vyjadrujú percentuálny podiel jednotlivých komponentov na celkovom výkone.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.