02 4487 2654

Celkový stav ciev - Aging Vascular Health

Znázorňuje zastúpenie jednotlivých typov stavu ciev a mieru aterosklerotického poškodenia ciev.

HRV tachogram (variabilita srdcovej tepovej frekvencie)

Physical stress (fyzický stres): Ukazuje mieru hladiny fyzického stresu (telesná námaha , vyčerpanie organizmu, ochorenie, úraz)

Mental stress (psychický stres): Ukazuje mieru hladiny psychického stresu (emocionálny, sociálny).

Stress Resistance (odolnosť voči stresu) : Ukazuje mieru odolnosti voči stresu, vyššia hodnota udáva lepšiu odolnosť voči stresu.

Tepová frekvencia (priemerná, najvyššia a najnižšia tepová frekvencia) a prítomnosť artefaktov

Stresové skóre (Score of your Stress)

Je určené po analýze všetkých stresových faktorov . Čím je hodnota vyššia (blížiaca sa k 100), tým je organizmus viac stresovaný . Naopak čím je hodnota nižšia, tým je hladina stresu nižšia, čo je pre organizmus výhodnejšie .


Čo je to stres ?

Spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie

TP ( total power )
◦ Celkový spektrálny výkon

◦ Pokles : znížená funkcia autonómneho nervového systému (ANS) à Znížená schopnosť vyrovnať sa s požiadavkami na neustále sa meniace prostredie

◦ Ak sa farebný stĺpec nachádza v rozhraní " I" alebo cez toto rozhranie , ANS funguje dobre , ak je farebný stĺpec pod rozhraním " I" , ANS funguje zle a odolnosť voči stresu je opäť zlá

VLF ( very low frequency )

◦ Kolísanie TF s veľmi nízkou frekvenciou
◦ Má vzťah k termoregulačnej sympatickej aktivite ciev , k hladine cirkulujúcich katecholamínov a k aktivite renín - angiotenzínového systému

DPI (Differential Pulse wave Index) : Vypovedá o stave/veku ciev. Získaný z APG ako b-c- d/a


SNS - sympatikový nervový systém
PNS - parasympatikový nervový systém
ANS – autonómny (vegetativny) nervový systém

SNS, PNS : Grafické znázornenie rovnováhy medzi SNS (sympatikovým ) a PNS ( parasympatikovým) nervovým systémom. Za ideálne sa považuje pomer 6:4 , 5 : 5 alebo 4 : 6. Ak výrazne prevažuje SNS, organizmus je v

Wave type - Najhojnejšie zastúpený stav ciev

Ukazuje najhojnejšie zastúpený stav ciev . Typ 1 je najpriaznivejší , vypovedá o veľmi dobrom stave ciev aj ich pružnosti . Typ 5 a viac už vypovedá o zhoršenom stave ciev, rozvinutej arterioskleróze - kôrnatenie tepien , vysokom krvnom tlaku a možnom diabetu .


Výkonová spektrálna hustota (power Spectral Density)

Znázorňuje grafické rozloženie VLF, LF a HF

Je predstavovaná plochou pod krivkou a udáva sa obvykle v absolútnom vyjadrení (MS2) pre jednotlivé komponenty, tak ako relatívne ukazovatele, ktoré vyjadrujú percentuálny podiel jednotlivých komponentov na celkovom výkone.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.