02 4487 2654

 (vyšetrenie arteriálneho parciálneho tlaku kyslíku v tkanive)

Parciálny tlak kyslíku /pO2/ krvi je fyziologická veličina, ktorá svojím potenciálom vypovedá o zdravotnom stave. S OXICUR pO2-meracím prístrojom je vyšetrenie pO2 tlaku jednoduchým úkonom a realizuje sa dvomi spôsobmi:

Meranie z krvi /pO2/ :
Kvapka arteriálnej, alebo venóznej krvi sa kvapne na pO2 elektródu

a prečíta sa nameraná hodnota. Odberové miesto /napr.ušné boltce/ musí byť pred odberom hyperemizované (prekrvené). Táto krvavá metóda je výlučne viazaná na exaktný odber krvi.

Nekrvavé /transkutánne/ meranie pO2 delené meranie:
Odpadá odber krvi, pO2 elektróda sa fixuje priamo na kožu, čím termicky kožu hyperemizuje /v pO2 elektróde je zabudovaný tepeln
ý systém/ podľa typu pokožky pri 43, 44 a 45oC. Po uplynutí doby hyperemie sa môže odčítať nameraná hodnota. Prednosť metódy nekrvavého merania spočíva v plynulom meraní, keďže počas aplikácie kyslíka sú zmeny okamžite viditeľné. Hodí sa hlavne pre porovnávanie meranie pred TREA - OXI terapiou a po nej. Toto vyšetrenie vykonávame v našom centre najčastejšie. Ide o neinvazívne a bezbolestné vyšetrenie. Vykonáva sa veľmi presným digitálnym oxi-metrom.

Toto vyšetrenie sa vykonáva tak, že pacient sedí, alebo leží na lôžku. Na predlaktie sa mu priloží termická sonda. Vyšetrenie trvá približne 15 - 20 minút. Nameraná hodnota vyšetrenia parciálneho tlaku kyslíku v tkanive (pO2) vypovedá o tom, s akým kyslíkovým deficitom organizmus človeka disponuje. Od toho sa odvíja jeho stav imunitného systému a celkový energetický potenciál, ktorý môže človek využívať pri každodennom živote, počas ochorenia, pri trávení, myslení, učení, regenerácii atď. Na základe tohoto vyšetrenia pacientovi odporučíme vhodnú terapiu na doplnenie kyslíku v organizme, či už ako prevenciu, alebo konkrétnu pomoc pri riešení jeho aktuálneho zdravotného stavu, či ochorenia.


Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.