KuPOZ

Program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD, skupinový odborný online kurz pre špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, logopédov a študentov týchto odborov.

Dozvedieť sa viac

KuPREV

Primárne preventívny individuálny program, skupinový odborný online kurz pre špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, logopédov a študentov týchto odborov.

Dozvedieť sa viac

KuMOT

Skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych zručností, skupinový odborný online kurz pre špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, logopédov a študentov týchto odborov.

Dozvedieť sa viac

KuHAD

Skupinový odborný online seminár pre širokú laickú a odbornú verejnosť, Je zameranýna korekciu ťažkostí detí s ADHD a na hlavné oblasti, v ktorých sa ADHD prejavuje, z odlišných odborných perspektív.

Dozvedieť sa viac