Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čítanosť: 2021

Odosielateľ každého formulára zakliknutím políčka "Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely" a aj vo všetkých ostatných formulároch uverejnených na stránkach www.trea.sk stlačením tlačidla "ODOSLAŤ FORMULÁR," vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 Súčasne dobrovoľne  súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu  titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely:

 informovania o produktoch, službách, podujatiach, ako aj použitia na účely prieskumu trhu a na zaistenie a vylepšenie kvality služieb a výrobkov v rámci marketingu

 a to spoločnosťou TREA plus s.r.o so sídlom: Kadnárova 15, 831 52 Bratislava,  IČO : 524 11 028 (ďalej len „prevádzkovateľ“)  po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu.

 Odosielateľ zároveň berie na vedomie :

1) že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: info(zavináč)trea.sk ,

2) že jeho osobné údaje môže prevádzkovateľ  poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom,  že má právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,

3) že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov odosielateľa formulára sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.

 

Ďalšie informácie o zásadách pre spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou nájdete v sekcii "TREA/Trea info/ Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vytlačiť
Our website is protected by DMC Firewall!