• Zavolajte nám

  +421 903 575 990
 • TREA plus s.r.o.

  Kadnárova 15, Bratislava
 • Po, Pia

  8:00 -16:30

  Ut, St, Št

  8:00 -18:00

Chránená dielňa TREA

Rýchly kontakt

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:30
 • Utorok: 08:00 - 18:00
 • Streda: 08:00 - 18:00
 • Štvrtok: 08:00 - 18:00
 • Piatok: 08:00 - 16:30
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené
Image

Chránená dielňa 

Naša spoločnosť TREA plus s.r.o. prevádzkuje v Psychologickom a fyziatrickom centre TREA chránenú dielňu. Už viac ako 20 rokov si v nej našlo pracovné uplatnenie mnoho občanov so zdravotným znevýhodnením v profesiách masér, masérka, recepčná, upratovačka, obchodný zástupca, psychológ a ďalší. V našom centre sme vytvorili vhodné pracovné podmienky a bezbariérový prístup do prevádzky tak, aby vyhovovali potrebám a možnostiam ich zdravotného znevýhodnenia. Naši zamestnanci majú k dispozícii pracovného asistenta, ktorý im pomáha prekonať rôzne prekážky, aby sa cítili bezpečne a mohli plnohodnotne vykonávať svoje zamestnanie a naplniť si tak svoju potrebu sociálnej interakcie a adekvátneho sociálneho a ekonomického statusu.

Náhradné plnenie pre firmy v našejchránenej dielni

Vďaka prevádzke chránenej dielni poskytujeme firmám služby zdravotnej starostlivosti a predaj tovaru, vytamínových balíčkov a iných produktov aj formou náhradného plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti.. Tieto služby a produkty môžu firmy využiť napríklad ako sociálny program pre svojich zamestnancov.

Výňatok zo zákona č. 5/2004 

Vyššie citovaný zákon udeľuje organizáciám povinnosť zamestnávať občanov so ZP v pomere povinného podielu na počet všetkých zamestnancov, a to 3,2 % občanov so ZP z celkového počtu všetkých zamestnancov. V prípade, že si organizácia túto zákonnú povinnosť neplní, musí každoročne odvádzať príslušnému úradu práce odvody vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku za každého povinne nezamestnávaného občana so ZP.

Organizácia si povinnosť podielu zamestnávania občanov so ZP môže plniť v zmysle § 64 zák. 5/2004 Z. z. aj tým, že v príslušnom kalendárnom roku zadá zákazku na výkon prác, alebo služieb chránenej dielni, alebo chránenému pracovisku. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1písm. d) zadaním zákazky plní.

Výhody náhradného plnenia 

Forma náhradného plnenia teda umožňuje danej organizácii zúžitkovať jej vynaložené finančné prostriedky vo svoj prospech, ktoré inak neefektívne zaplatí úradu práce ako pokutu v prípade, že si z akéhokoľvek dôvodu nedokáže plniť povinný podieľ zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vo vlastnej firme.

Formy náhradného plnenia 
 • Psychologické služby
 • psychotesty, psychoterapia, poradenstvo
 • personal developnent (rozvoj osobného rastu)
 • tréning pozornosti, pamňti, autogénny tréning
 • focus group
 • meranie efektu absolvovaných školení zamestnancov (feedback) ai.


Rehabilitačné služby
 • masáže, biolifting tváre, žehlenie tvfáre
 • elektroliečba, fototerapia, termoterapia


Produkty
 • predaj vitamínov a potravinových doplnkov
 • Predaj ošetrujúcej kozmetiky

Náhradné plnenie - otázky a odpovede

Ako prebieha náhradné plnenie?

Firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov a má teda povinnosť zamestnať občana so zdravotným postihnutím, nám pošle záväznú objednávku na náhradné plnenie. V objednávke uvedie objednávané služby, alebo tovar, množstvo, alebo rozsah služieb, celkovú sumu náhradného plnenia rovnajúcu sa počtu povinného podieľu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si chce firma uplatniť v zmysle náhradného plnenia. Uhradiť vystavenú faktúru na náš bankový účet, absolvovať objednané služby, alebo prevziať si objednaný tovar. Objednávka, úhrada faktúry a dodávka služieb, či tovaru musí prebehnúť v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý si bude firma uplatňovať nárok náhradného plnenia pred uradom práce. Nasledujúci rok naša chránená dieľňa vydá firme potvrdenie o vykonaní náhradného plnenia, ktorý firma púradu práce predkladá.

Koľko percent zo zaplatenej sumy za služby si firma môže uplatniť?

Firma, ktorá si v zmysle náhradného plnenia objedná naše služby uplatňuje plnú zaplatenú sumu, teda 100% a má nárok na vyčerpanie celého rozsahu objednaných služieb v danom kalendárnom roku. Pred úradom práce si rovnako uplatňuje 100% nárok zo zaplatenej sumy na zápočet povinného podieľu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, na ktorých vystavila objednávku.

Koľko percent zo zaplatenej sumy za tovar si firma môže uplatniť?

Firma, ktorá si v zmysle náhradného plnenia objedná náš tovar uplatňuje plnú zaplatenú sumu, teda 100% a bude jej dodaný tovar v celkovej zaplatenej sume. Pred úradom práce si však môže uplatniť len 10% nárok zo zaplatenej sumy na zápočet povinného podieľu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, na ktorých vystavila objednávku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že je oveľa výhodnejšie využívať náhradné plnenie na započítanie povinného podieľu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za objednané služby, než za objednaný tovar.

Akým spôsobom sa mám s Vašou spoločnosťou skontaktovať?

Môžte nám poslať Váš dopyt prostredníctvom e-mailu, poslať v ňom prípadne aj Vašu objednávku. Rovnako nás s Vašou požiadavkou na náhradné plnenie môžete kontaktovať na našich telefónnych číslach, prípadne si s nami môžete telefonicky dohodnúť osobné stretnutie v našom centre, alebo v priestoroch Vašej spoločnosti, kde dohodneme všetky potrebné kroky, podmienky náhradného plnenia, alebo Vám radi zodpovieme na všetky Vaše otázky.

TREA plus s.r.o.

Psychologické centrum
Fyziatrické centrum
Chránená dieľňa
Náhradné plnenie
Detská poradňa SCŠPP
Psychológ na dosah
Školiace centrum
Vitamíny, kozmetika, knihy

IČO: 524 11 028
DIČ: 2121027535

Kontaktujte nás

Opýtajte sa nás

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Používame Cookies
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.