Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Rýchly kontakt

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 08:00 - 16:30
  • Utorok: 08:00 - 18:00
  • Streda: 08:00 - 18:00
  • Štvrtok: 08:00 - 18:00
  • Piatok: 08:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené
Image

Psychologické vyšetrenia

sa vykonávajú prostredníctvom štandardizovaných psychodiagnostických testou, dotazníkov a psychodiagnostických škál papierovou formou, alebo na PC. K týmto metódam patrí aj cielené psychologické pozorovanie, rozhovor, projektívne techniky. Psychologické vyšetrenia sa vykonávajú individuálne a skupinovo pre deti, mladistvých, a dospelých. Psychologicky je možné vyšetriť intelekt, osobnosť, pozornosť, pamätové schopnosti, temperament, emocionalitu, odolnosť voči stresu, sociálne zručnosti, poruchy učenia, správania, mieru agresivity, odborné a manažérske zručnosti, organizačné zručnosti, osobnostné predpoklady, psychickú spôsobilosť na výkom povolania, spôsobilosť na právne úkony, školskú zrelosť a mnoho ďalších faktorov. súvisiacich s ľudskou psychikou a prejavmi správania, vnímania, rozhodovania atď.

Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Psychologické vyšetrenia - otázky a odpovede

Kedy sa vykonáva psychologické vyšetrenie?

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva napríklad na žiadosť školy, rodiča dieťaťa, na žiadosť lekára, na žiadosť zamestnávateľa, pre vodičov, pre držiteľov a nositeľov zbraní, na vlastnú žiadosť dospelej osoby a na mnoho iných účelov vyplývajúcich z aktuálnej situácie žiadateľa o psychologické vyšetrenie.

Čo je výsledkom psychologického vyšetrenia?

Výsledky psychologického vyšetrenia sa vyhodnotia a interpretujú. Na základe toho sa vypracuje psychologický posudok, psychologická správa, alebo sa vyhotoví doklad o psychickej spôsobilosti, ktorý si preberie posudzovaná osoba, alebo v prípade dieťaťa jeho zákonný zástupca.

Kto môže požiadať o psychologické vyšetrenie?

O psychologické vyšetrenie môže požiadať rodič dieťaťa, dospelá osoba, lekár, zamestnávateľ, úrad štátnej, alebo verejnej moci, ktorý môže konkrétne psychologické vyšetrenie nariadiť. Psychologické vyšetrenie je možné vykonať individuálnou formou, alebo hromadne (skupinovo) napríklad tak môže urobiť zamestnávateľ pre svojich zamestnancov.

Ako sa môžem prihlásiť na vyšetrenie?

Na psychologické vyšetrenie sa môžete prihlásiť vyplnením objednávkového formulára na tejto stránke vľavo, alebo telefonicky, prípadne osobne v našom centre.