Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Rýchly kontakt

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 08:00 - 16:30
  • Utorok: 08:00 - 18:00
  • Streda: 08:00 - 18:00
  • Štvrtok: 08:00 - 18:00
  • Piatok: 08:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené
Image

Výchovné opatrenie

Súd, alebo iný orgán štátnej, či verejnej moci môže podľa zákona v oblasti občianskeho alebo trestného práva uložiť dieťaťu, mladistvému, alebo dospelej osobe povinnosť podrobiť sa výchovnému opatreniu formou individuálnej psychoterapie, párovej terapie, rodinnej terapie alebo psychologickému poradenstvu. Stretnutia majú svoju pevnú pravidelnosť. Podmienkou je nadviazanie terapeutického vzťahu klienta s psychológom a jeho schopnosť kooperácie a prejavu dobrej vôle a snahy vedúcej k želanej zmene, jeho schopnosti vlastného vhľadu do seba a do danej situácie, pri ktorej mu významne psychológ napomáha a sprevádza ho celým procesom výkonu nariadeného výchovného opatrenia. Výchovné opatrenie je ukončené psychologickou správou, ktorú psychológ odošle príslušnénu orgánu vo forme reportu o celom priebehu vnariadeného výchovného opatrenia.

Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Výchovné opatrenie - otázky a odpovede

Ako prebieha výchovné opatrenie?

Výchovné opatrenie sa začína vstupnou konzultáciou a prebieha formou terapie, alebo poradenstva, či už individuállne, v pároch, alebo s rodinou. Výchovné opatrenie vykonáva atestovaný psychológ. Koná sa jeden až dvakrát týždenne a trvá zvyčajne 3 - 12 mesiacov v závislosti od daného prípadu.

Existujú aj iné dôvody výchovného opatrenia?

Súd môže nariadiť výchovné opatrenie aj vodičom, ktorí spôsobili závažnú dopravnú nehodu, osobám, ktorým boli dokázané fyzické, alebo psychické násilie, alebo tíranie blízkej a zverenej osoby, pri podmienečnom upustení od potrestania mladistvého, alebo dospelej osoby za spáchaný delikt, v prípravnom súdnom konaní na dosiahnutie účelu zákona a iné.

Kedy súd nariadi výchovné opatrenie?

Dôvody udeľovania povinnosti podrobiť sa výchovnému opatreniu sú napríklad: sociopatické prejavy správania detí, mladistvých, dospelých, závislosť na návykových a psychotropných látkach, pri ťažkých poruchách správania, alebo pri narušenej komunikácii rodičov v rozvodovom konaní, a po rozvode v súvislosti s výkonom práv a povinností rodičov k maloletým deťom.

Ako sa môžem objednať na výchovné opatrenie?

Na výchovné opatrenie sa môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára vľavo na tejto stránke, alebo telefonicky, prípadne osobne v našom centre. Na prvú konzultáciu si so sebou prineste občiansky preukaz a rozhodnutie súdu o povinnosti podrobiť sa výchovnému opatreniu.