Terapie

Proces, počas ktorého psychoterapeut pomáha klientovi (pacientovi) postupne sa vyrovnávať s problematickými, alebo nepríjemnými zážitkami, situáciami a oblasťami jeho života.

Dozvedieť sa viac

Psychologické vyšetrenia

Vykonávajú sa prostredníctvom štandardizovaných psychodiagnostických testov, dotazníkov a psychodiagnostických škál papierovou formou, alebo na PC. Uskutočňujú sa individuálne alebo skupinovo pre deti, mladistvých, a dospelých.

Dozvedieť sa viac

Poradenstvo, konzultácie

Určené pre každého kto žije v tejto modernej, uponáhľanej a stresom zaťažujúcej dobe. Sedenie so psychológom sa zvyčajne začne po prvej konzultácii s klientom, pacientom.

Dozvedieť sa viac

Výchovné opatrenia

Súd, alebo iný orgán štátnej moci môže podľa zákona v oblasti občianskeho, alebo trestného práva uložiť dieťaťu, mladistvému, alebo dospelej osobe povinnosť podrobiť sa výchovnému opatreniu formou psychoterapie, alebo psychologickému poradenstvu.

Dozvedieť sa viac

Tréningy

Zamerané na zlepšenie pamäti, pozornosti, priestorového myslenia, iných kognitívnych a exekutívnych schopností, asertívne správanie, schopnosť relaxovať, prežívať seba, lepšie vnímať vlastné telo, jeho prejavy a signály.

Dozvedieť sa viac

Odborné poradenstvo vodičov

Pri zadržanom vodičskom preukaze za požitie alkoholu, alebo inej návykovej látky. Cieľom odborného poradenstva vodičov je predchádzať ďalším priestupkom pri vedení motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky v cestnej premávke.

Dozvedieť sa viac