Psychotesty pre vodičov

Skupiny C,D,E, s právom prednostnej jazdy, s nebezpečným nákladom, s tromi priestupkani, pri zadržanom vodičskom preukaze, nad 65 rokov, na základe vyžiadania lekára, pre inštruktorov autoškoly.

Dozvedieť sa viac

Psychotesty pre deti

S poruchami učenia, správania, rečového deficitu, vývinových porúch, deficity pozornosti, pamäti a iných kognigívnych a exekutívnych schopností, problémov vo výchove, v kolektíve, v škole, pri integrácii, po úraze hlavy, alebo prekonaní ochorenia mozgu.

Dozvedieť sa viac

Psychotesty na zbrojný preukaz

Pre držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva všetkých skupín, pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu, pri obnove zbrojného preukazu, pre športových strelcov, poľovníkov a zberateľov zbraní.

Dozvedieť sa viac

Psychotesty pre dospelých

S poruchami pamäti, pozornosti, s deficitmi iných kognitívnych a exekutívnich schopností, po úraze hlavy, po prekonaní ochorenia mozgu, vyšetrenie intelektu, osobnosti, predpokladov na výkon zamestnania.

Dozvedieť sa viac

Psychotesty pre SBS

Pre zamestnancov strážnej a bezpečnostnej služby, iných bezpečnostných služieb, osobnej ochrany osôb a majetku, pre zamestnávateľa poskytujúceho iný spôsob bezpečnosti a ochrany.

Dozvedieť sa viac

Psychotesty na iné účely

Pre zamestnancov so špecifickou profesiou na letisku, v poľnohospodárstve, v priemysle, v doprave, pre manažérov a pre účely vyžiadané zamestnávateľom v súvislosti s výkonom zamestnania.

Dozvedieť sa viac