Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Rýchly kontakt

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 08:00 - 16:30
  • Utorok: 08:00 - 18:00
  • Streda: 08:00 - 18:00
  • Štvrtok: 08:00 - 18:00
  • Piatok: 08:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené
Image

Asertivita

(asertívna komunikácia, asertívne zručnosti)


Tréning asertivity je praktický nácvik asertívnej formy komunikácie a praktických zručností zameraný na adekvátne a otvorené vyjadrovanie svojich myšlienok, potrieb, názorov, postojov a pocitov v každodenných stresových situáciách. Používanie asertívneho spôsobu vyjadrovania v bežnom súkromnom, alebo profesionálnom živote je forma komunikácie ako sa aktívne a neagresívne vyjadrovať asertívnym spôsobom bez vnucovania, alebo podľahnutia vnucovaných názorov od iných osôb. Tréning asertivity umožní naučiť sa akceptovateľným a efektívnym spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi, vyjadriť kritiku bez ponižovania a manipulácie, Vyjadriť súhlas, alebo nesúhlas pokojným a nekonfliktným spôsobom. Tréning asertivity umožní naučiť sa rešpektovať vlastné práva a práva ostatných, žiť slobodne a rešpektovať slobodu ostatných, dosahovať svoje práva a potreby pokojným a úprimným spôsobom bez vynucovania si svojich práv násilím a s cieľom dosiahnutia vzájomnej spokojnosti.pokoj a harmóniu organizmu, prispieva k efektívnemu spôsobu telesného a duševného oddychu.

Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Asertivita - otázky a odpovede

Aké sú benefity tréningu asertivity?

Tréning asertivity zlepšuje asertívne komunikačné zručnosti, princípy efektívnej komunikácie, aktívne načúvanie, asertívne správanie sa v situáciách súkromného, alebo profesionálneho života,reakcie na kritiku, dosahovanie vlastných záujmov, potrieb, žiadostí efektívnou a nenásilnou formou. Tréning asertivity Vás naučí efetkívne reklamovať službu, alebo tovar, presvedčivo komunikovať s podriadením, so zamestnancom, s klientom.

Kto vedie tréning asertivity?

Tréning asertivity je vedený skúseným psychológom, ktorý sa venuje individuálnemu frekventantovi, alebo celej skupine frekventantov v našom centre, alebo na Vašom pracovisku. Skupinu môže tvoriť až 16 frekventantov, ktorí na seba vzájomne interagujú a nacvičujú si rôzne situácie, spôsoby asertívnych techník, zručností, komunikácie a správania.

Ako prebieha tréning asertivity?

Tréning asertivity sa vykonáva individuálne, alebo v skupinách, a to úvodom do problematiky, teórie asertivity, vysvetlením asertívnych práv, asertívneho správania a praktickým nácvikom asertívnych zručností zážitkovou formou.

Ako sa môžem prihlásiť na tréning asertivity?

Na tréning asertivity sa môžete prihlásiť vyplnením objednávkového formulára na tejto stránke vľavo, alebo telefonicky, prípadne osobne v našom centre.