Rýchly kontakt

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 08:00 - 16:30
  • Utorok: 08:00 - 18:00
  • Streda: 08:00 - 18:00
  • Štvrtok: 08:00 - 18:00
  • Piatok: 08:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené
Image
Je psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia, ktorá je samostatnou odbornou disciplínou psychológie. Svoju odbornú činnosť vykonáva samostatne a častokrát spolupracuje so psychiatrom, pediatrom a ostatnými medicínskymi odbormi orientovanými na psychosomatické symptómy. Klinický psychológ poskytuje zdravotnú starostlivosť formou individuálnych a skupinových psychologických, psychodiagnostických vyšetrení formou individuálneho, párového a rodinného klinického poradenstva a formou individuálnej, párovej, rodinnej a skupinovej psychoterapie. Klinický psychológ poskytuje svoju odbornú zdravotnú starostlivosť pre deti, dospievajúcich, dospelých bez a pre pacientov s poruchami osobnosti a s psychiatrickou diagnózou.

Klinický psychológ - otázky a odpovede

Aké metódy používa klinický psychológ?

Klinický psychológ používa pozorovanie, rozhovor, štandardizované psychotesty, dotazníky, psychologické škály, projektívne metódy, psychoterapiu, psychologické tréningy a nácviky na zlepšenie pozornosti, pamäti a iných kognitívnych schopností.

Akú psychoterapiu vykonáva klinický psychológ?

Klinický psychológ vykonáva krátkodobú, alebo dlhodobú psychoterapiu individuálne, pre páry, rodinu, alebo v skupine. V našom centre poskytujeme hlbinnú psychodynamicky a psychoanalyticky orientovanú psychoterapiu.

Aké psychotesty vykonáva klinický psychológ?

Klinický psychológ vykonáva psychotesty pre deti, mladistvých a pre dospelých za účelom zistenia intelektu, osobnosti, deficitov pozornosti, pamäti, iných kognitívnych schopností, deficity po úrazoch hlavy, pri organickom poškodení mozgu. Taktiež vykonáva psychotesty pre držiteľov a nositeľov zbraní, pre zamestnancov SBS, zamestnancov špecifických profesií a vydáva psychologické posudky k zbrojným preukazom a iné psychologické správy.

Aké tréningy vykonáva klinický psychológ?

Klinický psychológ vykonáva tréningy pamäti či pozornosti ako napríklad "Happy neuron", autogénny tréning, tréning rozvoja osobnostného rastu a ďalšie.