Rýchly kontakt

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 08:00 - 16:30
  • Utorok: 08:00 - 18:00
  • Streda: 08:00 - 18:00
  • Štvrtok: 08:00 - 18:00
  • Piatok: 08:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené
Image

Dopravný psychológ

posudzuje psychickú spôsobilosť vodičov na vedenie motorových vozidiel, rušňovodičov, vodičov trolejových a koľajových vozidiel, zamestnancov železníc, pilotov, kapitánov riečnych a námorných plavidiel. Vykonáva odborné poradenstvo vodičov, ktorým bolo zadržané vodičské oprávnenie za požitie alkoholu, alebo inej návykovej a psychotropnej látky počas vedenia vozidla, alebo pri zavinení závažnej dopravnej nehody. Taktiež môže vykonávať znaleckú činnosť v odvetví dopravnej psychológie.

Dopravný psychológ - otázky a odpovede

Aké metódy používa dopravný psychológ?

Dopravný psychológ používa pozorovanie, rozhovor, štandardizované psychotesty, dotazníky, psychologické škály, projektívne metódy, vykonáva odborné poradenstvo vodičov, psychologické tréningy a nácviky na zlepšenie pozornosti, pamäti a iných kognitívnych schopností vodičov.

Ako prebieha odborné poradenstvo vodičov?

Odborné poradenstvo vodičov sa vykonáva v skupine 3 - 12 vodičov, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz na základe požitia alkoholu, alebo inej návykovej a psychotropnej látky pred, alebo počas vedenia motorového vozidla. Skupinové sedenia sa vykonávajú raz týždenne. Vodiči absolvujú 4 takéto sedenia v skupine po 3 vyučovacie 45 minútové hodiny. Následne absolvujú hodinový záverečný rozhovor s dopravným psychológom. Dopravný psychológ vystaví potvrdenie o podrobení sa odbornému poradenstvu vodičov.

Aké psychotesty vykonáva dopravný psychológ?

Dopravný psychológ vykonáva psychotesty pre vodičov dopravných prostriedkov na zistenie intelektu, osobnosti, psychomotorického tempa a reakcií, deficitov pozornosti, pamäti, iných kognitívnych schopností,. Vyšetrenia vykonáva individuálne, alebo skupinovo. Dopravný psychológ vydáva doklad o psychickej spôsobilosti na vodiča.

Aké tréningy vykonáva dopravný psychológ?

Dopravný psychológ vykonáva tréningy pamäti, pozornosti ako napríklad "Happy neuron", nácvik psychomotorického tempa a reakcií.