Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Rýchly kontakt

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 08:00 - 16:30
  • Utorok: 08:00 - 18:00
  • Streda: 08:00 - 18:00
  • Štvrtok: 08:00 - 18:00
  • Piatok: 08:00 - 16:30
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: zatvorené
Image

Psychologická konzultácia

je obvykle prvým krokom, predchádza psychologickému poradenstvu, psychodiagnostickému vyšetreniu, alebo psychoterapii. Počas konzultácie klient zvyčajne popíše psychológovi, čo ho trápi, alebo čo by chcel zmeniť alebo riešiť, s čím nie je spokojný, čo mu prekáža atď. Konzultácia je nástroj na pomenovanie problému, orientáciu v aktuálnej situácii a na stanovenie podmienok psychologickej pomoci, či už formou poradenstva, alebo psychoterapie individuálnou formou, párovou, alebo rodinnou s použitím psychodiagnostiky, alebo bez nej.

Psychologické poradenstvo

je určené pre každého, kto žije v tejto modernej, uponáhľanej a stresom zaťažujúcej dobe. Sedenie s psychológom sa zvyčajne začne po prvej konzultácii s klientom. Psychologické poradenstvo slúži na pomoc deťom, dospievajúcim, rodičom a dospelým. Psychologické poradenstvo spočíva v hľadaní, riešení situácií kedy psychológ navrhuje osvedčené postupy, metódy a odporúčania, ako čo najefektívnejšie vyriešiť a zvládnuť situáciu alebo navrhuje spôsoby ako odstrániť problém. Psychológ sa zameriava napríklad na problémy vo výchove, problémy s učením, profesijnú orientáciu, problémy v oblasti zdravého životného štýlu, problémy v intímnom živote a v sexe, na partnerské vzťahy, pracovné vzťahy, medziľudské nezhody, konflikty atď.

Objednávkový formulár

Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.
Táto položka je povinná.

Psychologické poradenstvo - otázky a odpovede

Na čo je zamerané poradenstvo?

Naša psychologická poradňa je zameraná na  ťažkosti detí pri ich výchove, na problémy v ich správaní, v učení, v škole, situácie párového spolužitia, v rodine, v sexuálnom živote a pri individuálnych psychických stavoch a ťažkostiach. Psychologicko-poradenské služby sú diskrétne a dôverné.

Aké problémy môžem riešiť v poradenstve?

Osobné životné krízy, partnerské krízy, výchovné problémy, vzťahové problémy, rodinné problémy, ťažké životné situácie, pocity samoty a opustenia, izolácie, ťažkosti spojené s prácou a školou, nadmerný stres a záťaž, pocity úzkosti, strachu, psychosomatické ťažkosti, problémy v komunikácii, problémy v sexuálnom živote, strata blízkej osoby, závislosti v rodine, domáce násilie atď.

Aké formy poradenstva môžem využiť?

Detské poradenstvo - deti s poruchami učenia, pozornosti, správania. Individuálne poradenstvo - zamerané na klienta a jeho potreby. Párové poradenstvo - problémy a ťažkosti v partnerských vzťahoch. Rodinné poradenstvo - problémy na úrovni rodičia a deti. Psychosexuologické poradenstvo - ťažkosti v intímnom živote.

 

Ako sa môžem prihlásiť na poradenstvo, konzultáciu?

Na poradenstvo či konzultáciu sa môžete prihlásiť vyplnením objednávkového formulára na tejto stránke vľavo, alebo telefonicky, prípadne osobne v našom centre.