Blog

Odborné poradenstvo vodičov

Odborné poradenstvo, odobratý vodičský preukaz a kroky k jeho navráteniu

 

Rok čo rok sa opakuje množstvo situácií, kedy za volant motorového vozidla sadnú vodiči pod vplyvom alkoholu, drog alebo liečiv. Iní zapríčinia závažnú dopravnú nehodu a nájdu sa aj takí, ktorí často hrubým spôsobom porušujú pravidlá cestnej premávky. V takýchto prípadoch dochádza k zadržaniu či odobratiu vodičského preukazu (VP) na mesiace, roky, v ojedinelých prípadoch až doživotne. Pre znovuzískanie vodičského preukazu treba splniť niekoľko povinností, ktorým sa žiaden vodič nevyhne. Čo všetko treba splniť, keď ho chcete vrátiť späť? Čo je to odborné poradenstvo vodičov či preskúmanie psychickej spôsobilosti vodiča?

V nasledujúcom článku si jednoducho a stručne priblížime:

  • v úvode niekoľko rád pre celkové zjednodušenie a urýchlenie procesu vrátenia VP,
  • dôvody, kedy môžete prísť o vodičský preukaz,
  • písomné rozhodnutia od policajtov a čo musíte v rámci nich absolvovať,
  • a na konci sa pozrieme na to, koľko vás to bude celé približne stáť.

V článku nájdete aj pár tipov a rád na hladší priebeh celým procesom vrátenia vodičského oprávnenia. Pripravte sa na to, že cesta na jeho znovuzískanie nebude úplne jednoduchá a taká priama, ako ste možno dúfali. Bude vás to stáť čas, úsilie a nejaké tie peniaze. Ale nezúfajte, dá sa to určite zvládnuť. Tak poďme smelo do toho!

Na začiatok by som vám odporučil niekoľko tipov z praxe, ktoré vám môžu urýchliť, uľahčiť a zjednodušiť celý proces získania VP späť . Ktoré sú to?

 

1. KOMUNIKÁCIA  S POLICAJNÝM PRÍSLUŠNÍKOM

S policajným príslušníkom, ktorý vás má na starosti v procese vrátenia vodičského preukazu (jeho podpis nájdete na konci rozhodnutia) vždy komunikujte otvorene, slušne a úctivo.

Pokiaľ vám je niečo nejasné alebo niečomu nerozumiete, požiadajte ho o pomoc a neváhajte sa ho spýtať sa na radu.

Ak ste nestihli alebo vám hrozí, že nestihnete dodržať lehotu vykonania niektorého rozhodnutia a chcete ju čím skôr splniť, informujte policajného príslušníka o tom, že na tom už pracujete.

Verím, že tak ako vy, aj príslušníci policajného zboru privítajú otvorenú komunikáciu, ústretovosť a rýchle jednanie pre vrátenie vodičského preukazu. Dobrou komunikáciou si viete urýchliť celý proces a uľahčiť tak vrátenie vodičského preukazu.

 

2. DRUH ROZHODNUTIA

Pozorne si prečítajte, aký druh rozhodnutia ste dostali – máte to napísané v nadpise hrubým písmom. Podľa toho budete okamžite vedieť či máte navštíviť všeobecného lekára, psychiatra alebo dopravného psychológa. Jednotlivé druhy rozhodnutí podrobne rozoberáme nižšie v článku. Uľahčí vám to zorientovať sa v tom či máte absolvovať odborné poradenstvo alebo iné vyšetrenia.

Niektoré rozhodnutia od policajtov nemusíte dostať fyzicky do rúk, ale vám budú iba ústne nariadené (zvyčajne ide o preskúmanie psychickej spôsobilosti “testy” u dopravného psychológa).Preto sa vždy poraďte s policajtom, ktorého odborníka máte navštíviť a aké vyšetrenie musíte absolvovať. 

 

3. ODPUSTENIE POLOVICE TRESTU

Zvyčajne máte zo zákona nárok na odpustenie polovice trestu zadržania / odobratia VP. Tak sa vám môže napríklad ročný zákaz jazdenia skrátiť na pol roka. Samozrejme za predpokladu, že splníte všetky povinnosti na vrátenie vodičského preukazu. Neváhajte a určite sa spýtajte príslušníka policajného zboru, či vo vašom prípade máte nárok na odpustenie polovice trestu.

 

Takže, všeobecné rady už máte za sebou. Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, aké typy rozhodnutí môžete dostať od policajného zboru a čo musíte v rámci nich absolvovať, aby vám vrátili vodičský preukaz.

 

Bol mi zadržaný / odobratý vodičský preukaz, čo bude ďalej?

 

Pokiaľ vám bol zadržaný / odobratý vodičský preukaz, na základe vážnosti priestupku / trestného činu vám policajný zbor vydá Rozhodnutie o zadržaní / odobratí vodičského preukazu, kde budete mať menovite vypísané,  aké kroky bude treba absolvovať pre jeho opätovné získanie (viac v zákone § 28-31). Následne dostanete poštou z policajného zboru niektoré z týchto rozhodnutí (väčšinou v tomto poradí):

 

A.  Rozhodnutie o podrobení sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti (všeobecný lekár)

Tento doklad Vám ukladá povinnosť zájsť za všeobecným lekárom a podrobiť sa vyšetreniu za účelom preskúmania zdravotného stavu vo vzťahu k vedeniu motorových vozidiel v čo najkratšej lehote (čím skôr, tým lepšie pre vás).

 

B.  Rozhodnutie o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva (psychiater)

Tento doklad Vám ukladá povinnosť zájsť za psychiatrom (lekár so špecializáciou psychiatria) a podrobiť sa vyšetreniu za účelom preskúmania zdravotného stavu vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Následne po vyšetrení donesiete toto potvrdenie na políciu do 5 dní odo dňa vyšetrenia.

TIP! Ak by ste potrebovali pomôcť s hľadaním psychiatra, neváhajte sa na nás obrátiť, radi vám pomôžeme.

 

C.  Rozhodnutie o podrobení sa odbornému poradenstvu (dopravný psychológ)

Tento doklad Vám ukladá povinnosť zájsť za dopravným psychológom a podrobiť sa 4 skupinovým sedeniam (odborné poradenstvo) za účelom nápravy a prevencie pred spáchaným skutkom v lehote 90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Následne po sedeniach donesiete toto potvrdenie na políciu do 5 dní od posledného sedenia.

(viac o „4 sedeniach“ nájdete nižšie v článku)

 

D.  Rozhodnutie o podrobení sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti (dopravný psychológ)

Tento doklad Vám ukladá povinnosť zájsť za dopravným psychológom a podrobiť sa jednorazovému vyšetreniu za účelom preskúmania psychického stavu vo vzťahu k vedeniu motorových vozidiel čo najskôr. Následne po vyšetrení donesiete toto potvrdenie na políciu do 5 dní odo dňa vyšetrenia.

(viac o tomto vyšetrení nájdete nižšie v článku)

 

Ďalej sa v článku budeme venovať dvom typom rozhodnutí od policajného zboru, ktoré sa vzťahujú k návšteve dopravného psychológa. Sú to tieto:

 

1. ODBORNÉ PORADENSTVO – „4 sedenia“

Čo sú to za sedenia?

Možno sa niektorí zľaknete toho, čo sú to za sedenia, čo tam budem robiť a podobne. Nebojte sa, naozaj nejde o nič hrozné! Ide len o 4 skupinové sedenia s dopravným psychológom a ďalšími klientmi, ktorým bol taktiež odobratý vodičský preukaz.

Sú vedené v priateľskom duchu a nikdy sa netlačí na klientov, aby o sebe nasilu niečo rozprávali. Budete sa tam rozprávať hlavne o tom, ako ste prišli o vodičský preukaz, preberiete spolu vplyv, riziká a dopady alkoholu a omamných látok na jazdu motorovým vozidlom. Taktiež sa dozviete pár užitočných rád, praktické tipy na približný odhad promile alkoholu v krvi podľa vypitého alkoholu a ďalšie užitočné informácie, ako do budúcna predísť takejto situácii. Zmyslom je hlavne porozmýšľať nad svojím správaním, ktoré ma doviedlo až sem a prevencia, ako do budúcna neohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky. A nakoniec aj ako ušetriť vlastné peniaze za vrátenie VP.

Odborné poradenstvo (sedenia) sa koná 1x týždenne, 1 sedenie trvá 3x45 minút = 2 hodiny a 15 minút. Na konci po poslednom sedení budete mať krátky individuálny rozhovor s dopravným psychológom a dostanete DOKLAD O PODROBENÍ SA ODBORNÉMU PORADENSTVU. S ním bude treba ísť na políciu a odovzdať im ho do 5 dní odo dňa ukončenia odborného poradenstva.

 

2. PRESKÚMANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI – „psychologické testy“

O aké testy pôjde?

Ide o štandardné vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov, ktorí prišli o vodičský preukaz kvôli nasledujúcim dôvodom:

     1. Jazda pod vplyvom alkoholu / omamných látok / liečiv

     2. Dopustenie sa 3 závažných priestupkov (každý priestupok v sume väčšej ako 60€) za posledných 12 mesiacov

     3. Spôsobenie závažnej dopravnej nehody

Čo očakávať od takéhoto vyšetrenia? S dopravným psychológom sa chvíľu porozprávate o sebe a o tom, kvôli čomu vám bol odobratý vodičský preukaz. Následne vyplníte niekoľko testov zameraných na reakcie, pozornosť, pamäť, inteligenciu a osobnosť. Pokiaľ celé vyšetrenie prebehne v poriadku, ako výsledok dostanete DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti. S ním bude treba zájsť na políciu a odovzdať im ho do 5 dní odo dňa vyšetrenia.

 

Počas alebo po absolvovaní týchto krokov môže policajný orgán podľa závažnosti priestupku vyžadovať od vás ešte ďalšie podmienky na opätovné získanie vodičského preukazu. Sú to:

1)    Doškoľovací kurz v autoškole (či bude treba absolvovať iba jazdy alebo celý kurz závisí od závažnosti porušenia zákona)

2)    Preskúšanie odbornej spôsobilosti policajnými príslušníkmi (teoretické  preskúšanie z okruhov zákona o doprave a premávke)

 

Koľko ma to bude celé stáť?

Pre každého z vás bolo istotne poučením už len samotné obmedzené / zakázané  jazdenie do práce, za rodinou, na dovolenky a pod. No ako som spomínal na začiatku, istá časť trestu bude stáť nielen čas a úsilie, ale aj peniaze. Keďže sa blížime ku koncu článku, bolo by dobré si povedať, koľko vás to bude celé orientačne stáť. Poďme si teda prejsť sumy jednotlivých položiek:

- Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti (všeobecný lekár) – 20 - 40 €

- Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva (psychiater) – 50-100 €

- Preskúmanie psychickej spôsobilosti (dopravný psychológ)  – 90 – 100 €

- Odborné poradenstvo (dopravný psychológ) – 250 – 300 €

- Doškoľovací kurz v autoškole (autoškola) – cena záleží od toho, či musíte splniť len jazdy alebo spraviť celý kurz odznova.

TIP! V prípade nutného absolvovania celého kurzu skúste požiadať autoškolu o miernu zľavu z ceny kurzu. Nie je to pravidlo, no môže vám to ušetriť niekoľko desiatok až sto EUR.

- Preskúšanie odbornej spôsobilosti policajnými príslušníkmi (policajný zbor) – 16.50 €

 

ZÁVER

Dúfam, že som vám týmto článkom pomohol spriehľadniť a zjednodušiť celý proces navrátenia vodičského preukazu. Prajem vám, aby ste ho čo najrýchlejšie získali späť a aby ste sa už nikdy neocitli v tejto alebo podobnej situácii! 

Vždy dbajte nielen na svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ostatných. Nikto z nás by nechcel, aby nám alebo našej rodine bolo ublížené z dôvodu, že niekto chcel byť na pár sekúnd frajerom, skrátiť si cestu o 10 minút či pod vplyvom alkoholu / drog / liečiv “prejsť tých pár metrov autom, veď to určite dám.”

Za zdravie či ľudský život to veru nestojí :) 

 

Ak by ste mali záujem o Preskúmanie psychickej spôsobilosti (objednanie) / Odborné poradenstvo (objednanie) alebo ďalšie informácie,

neváhajte nás kontaktovať na čísle  0948 15 66 88

 

Autor: Mgr. Peter Hanus

TREA plus s.r.o.

Psychologické centrum
Fyziatrické centrum
Chránená dieľňa
Náhradné plnenie
Detská poradňa SCŠPP
Psychológ na dosah
Školiace centrum
Vitamíny, kozmetika, knihy

IČO: 524 11 028
DIČ: 2121027535

Kontaktujte nás

Opýtajte sa nás

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Používame Cookies
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.