ODBORNÁ LITERATÚRA, PRACOVNÉ ZOŠITY A MATERIÁLY

Odborná literatúra pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov, psychologov, špeciálnych pedagógov, logopedov a Ďalších odborných pracovníkov.
Pracovné a cvičné zošity pre deti so špeciálnymi poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia ap.) a pre deti s ADHD, ADD (poruchy pozornosti atď.).