čáry máryČáry máry II

Čáry máry II

3,00 €
Zľava
Pracovný zošit pre mladší školský vek. Autorka: PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 48 strán formátu A4, ilustrovaná, rok vydania: 2002.
Pracovný zošit nadväzujúci na predchádzajúci diel, je určený mladšiemu školskému veku. Deti sa učia napodobňovať tvary a zaznamenávať ich podľa vzoru, čo je najbližší podstupeň písania. Predkladaná publikácia čiastočne vychádza z alternatívnych zahraničných metód, napr. Metódy dobrého štartu, sú všao obohatené o vlastné skúsenosti z práce s deťmi v oblasti grafomotorických ťažkostí.