Zhody a rozdielyZhody a rozdiely

Zhody a rozdiely

8,00 €
Zľava
PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 56 listov formátu A4 v doskách ISBN: 80-85808-60-9 Rok vydania: 1998

Súbor slúži k rozvoju zrakovej percepcie u detí; sú využiteľné pre deti od štyroch rokov a použiteľné v prípade oslabenia vizuálnej diferenciácie i pre deti II. stupňa základnej školy. Bežne sa dajú využiť na reedukáciu u detí s ŠPU a tiež v rámci prevencie, aby prípadné oslabenie tejto oblasti nebolo jednou z príčin ťažkostí pri nácviku čítania.

Pracovné listy začínajú úlohami, ktoré je schopné plniť štvorročné dieťa: malo by v tomto veku zvládnuť odlíšiť obrázok, ktorý medzi ostatné nepatrí. V ďalšej fáze rozlišuje obrázok obrátený vzhľadom k ostatným hore nohami, v ďalšej fáze určuje obrázky stranovo obrátené.

U detí, ktoré v čítaní ťažkosti mávajú, sa v predškolskom veku objavujú nedostatky v rozlišovaní tvarov, líšiacich sa od seba v rovine vertikálnej či horizontálnej. Preto sú ďalšie úlohy zamerané na vyhľadávanie zhodných tvarov a dokresľovanie neúplných obrázkov podľa vzoru.

Nie je opomenutý rozvoj zrakovej pamäti. Pomocou obrázkov a ďalej i písmen je rozvíjaná schopnosť zrakovej analýzy a syntézy, rozlišovanie figúry - pozadia so zameraním na vyhľadávanie obrázkov a písmen na pozadí. Cvičenie na rozlišovanie reverzných figúr pomáhajú odstraňovať u detí statické inverzie. Nechýba ani listy slúžiace k cvičeniu správneho smeru očných pohybov pri čítaní.