Renátkyne úlohyRenátkyne úlohy

Renátkyne úlohy

6,20 €
Zľava
Mgr. Renáta Červeňáková 104 strán formátu A4, ilustrované ISBN: 9788073111366 Rok vydania: 2013 Určené deťom 2. a 3. ročníkov Slovenské vydanie

Pracovný zošit vznikol na základe literatúry, skúseností odborníkov a učiteľky, ktorá sa nápravou čítania a písania prakticky zaoberá. Je určený na nápravu vývinových porúch učenia predovšetkým na prácu v triedach pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, ale aj pri individuálnej alebo skupinovej práci, na hodine individuálna logopedická intervencia. Všetky úlohy a cvičenia patria do otvoreného systému a záleží na iniciatíve, kreativite a skúsenosti učiteľov, akú ďalšiu špeciálnu metódu práce použijú pri eliminovaní, či odstránení vývinových porúch učenia v slovenskom jazyku.

Recenzovali: Mgr. Viktória Hlinková, Mgr. Magdaléna Labudová