Kupoz - dodatkyKupoz - dodatky

Pracovný zošit - KUPOZ DODATKY

5,00 €
Zľava
je určený pre psychológa resp. špeciálneho pedagóga a rodiča s dieťaťom pracujúcim v programe KUPOZ zameranom na zlepšenie pozornosti dieťaťa s ADHD. Je nadstavbou základného zošitu KUPOZ.

Pracovný zošit KUPOZ - DODATKY je nadstavbou základného zošitu KUPOZ. Obsahuje úlohy na 5 týždňov práce rodiča a dieťaťa. Úlohy sa radia obsahom aj náročnosťou za úlohy, ktoré dieťa a rodič riešili v základnom zošite KUPOZ. Je určený pre psychológa, špeciálneho pedagóga a rodiča s dieťaťom v programe zameranom na zlepšenie pozornosti dieťaťa s ADHD.

V prípade, že ste rodič a boli ste inštruovaný Vašim psychológom, špeciálnym pedagógom či iným odborníkom, ktorý Vás vedie, aby ste si zakúpili tento materiál, je nutné, aby okrem Vašej objednávky materiálu, telefonicky alebo emailom odborník potvrdil, že ste v jeho starostlivosti. Absolventi zaškolenia disponujú emailovým resp. telefonickým kontaktom, kde tak môžu urobiť. Bez potvrdenia zaškoleným odborníkom nie je možné materiál zakúpiť.